24-05-2018 23:11:52

Cybersikkerhedskonference: Hvordan forsvarer vi os bedre mod truslerne fra cyberspace?

Deltag i årets vigtigste cybersikkerhedskonference i IDA og vær med til at finde løsninger på den største trussel Danmark står overfor i nyere tid.
Arrangør: IDA Militærteknik
Medarrangører: IDA IT, IDA Risk

Konferencen gennemføres i et samarbejde mellem IT- Branchen, Foreningen Folk & Sikkerhed, Forum for Samfundets Beredskab (FSB), Atlantsammenslutningen, Altinget, Praesidio Group og Center for Offentlig- Privat Cybersikkerhedssamvirke (COPITS).

Konferencen sætter fokus på, hvordan vi sammen kan og bør forsvare Danmark, samfundet og den enkelte borger bedre mod cyberangreb. Emnet er højaktuelt ikke mindst set i lyset af det igangværende arbejde med forberedelserne til det nye forsvarsforlig og de mange gentagne og alvorlige cyberangreb i nyere tid.

FN har netop udgivet en rapport, hvor Danmark desværre er placeret på en pinlig 34. plads når det kommer til It- og cybersikkerhed. Det er et paradoks, fordi Danmark er topplacert som et af de mest digitaliserede samfund i verden. Men når det gælder cybersikkerhed ligger vi dårligere end f.eks. Thailand og Mexico. Endvidere er vi jf. FN rapporten det dårligste land i Norden til at passe på befolkingens sikkerhed i cyberspace. Både Norge, Sverige og Finland ligger væsentlig højere på ranglisten.

Konferencens overordnede titel er:

”På tide med nytænkning, innovation og handling  - en samlet og koordineret tilgang til forebyggelse, imødegåelse og håndtering af cyberangreb". 

Vi har inviteret eksperter og repræsentanter fra det offentlige og private samt forskningsverdenen til at fremlægge deres synspunkter og fakta i korte indlæg, hvorefter en række politikere får lejlighed til at kommentere oplæggene og komme med deres evt. forslag til forbedringer, i dialog med publikum, oplægsholdere og moderator. 

Følgende politikere har bekræftet deres deltagelse i panelet:

Lars Barfoed (K), Holger K. Nielsen (SF), Martin Lidegaard (R),Carsten Bach (LA). 

Udover politikerne vil oplægsholderne og Susanne Diemer fra Praesidio Group også deltage i panelet og besvare spørgsmål samt deltage i debatten.

Endvidere er en række retsordførere, forsvarsordførere og It-ordførere inviteret.

Den danske tilgang er ikke i tilstrækkelig grad samordnet eller koordineret, hvilke også har været fremført i mediedebatten, senest i en netop udsendt rapport fra Tænketanken Ret & Sikkerhed, hvor der  bl.a. står:

"Cybertruslen regnes i dag for den absolut største trussel både i det private erhvervsliv og sikkerhedspolitisk. På trods af dette er der i Danmark et fravær af både koordinerende myndighed og en åben politisk prioritering på området. Danmark har i modsætning til mange andre fravalgt at have en centralt koordinerende instans og myndighed på cyberområdet samt en klar definition af hvilke industrier og funktioner, der udgør rigets kritiske infrastruktur."

Konferencen inviterer til debat bl.a. om problemerne er løst ved at give flere midler til Forsvarsministeriet, herunder Forsvarets Efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed, som foreslået af Forsvarsministeren. Det debatteres om forsvarsforliget kan understøtte en højere grad af samtænkning, koordinering og vidensdeling på tværs af den offentlig og private sektor, eksempelvis ved etablering af et offentligt -privat partnerskab (Private -Public Partnership), som anbefalet af EU og lande vi normalt sammenligner os med.

Program:

08:30 - 09:00: Ankomst og registrering samt morgenbuffet

09:00 – 09:15: Velkomst og indledning ved Birgitte Hvass, Direktør IT-Branchen. Overdragelse til ordstyrer og moderator Torben Ørting Jørgensen, Kontreadmiral (ret.), Senior Director, Head of Maersk Broker Global Specialised Tonnage.

09:15 – 9:45: "Offenlig-privat samarbejde. Behov for en en koordinerende instans"? ved Kristoffer Kjærgaard Christensen, ph.d.-stipendiat ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Medforfatter til rapporten: "Cybertruslen: Kompleksitet der kræver (an)svar."

09:45 – 10:15: "Ingen kan klare truslen fra cyberspace alene" ved Troels Ørting,  Chief Security Officer (CSO) and Group Chief Information Security Officer (CISO) at Barclays. Tidligere og første IT- og Cybersikkerhedschef i EUROPOL (EC3).

10:15 – 10:45: Pause + networking

10:45 - 11:15: "Vi er ikke klar til at tackle digitale trusler" ved Peter Kruse, Teknisk Direktør for sikkerhedsfirmaet CSIS.

11:15 – 11:30. "På tide med nytænkning, innovation og handling" ved John Michael Foley, Center for offentlig og privat cybersikkerhedssamvirke (COPITS)

11:30 – 12:30:  Paneldiskussion + debat. Politikerne får lejlighed til at kommentere oplæg og komme med deres forslag til forbedringer og tiltag i dialog med publikum, oplægsholdere og moderator.

12:30 - 13:00: Frokostbuffet + Networking

Udstillerstand:
Pris for en udstillerstand i vandrehallen, er kr. 5.000,-. I tilmelding som udstiller er inkluderet 3 stk. fribilletter til konferencen.
Ønsker du at blive tilmeldt som udstiller, da send mail med navne til Christine Simonsen Nielsen, csn@ida.dk.


Alle kan tilmelde sig IDA Militærteknik's nyhedsmail og få info om de sidste nye arrangementer: Tilmeld dig nyhedsmail her

Det er gratis for IDA medlemmer at være medlem af IDA Militærteknik, er du ikke medlem, så meld dig ind via dette link (Husk du skal være logget på ida.dk).

Tilvalg

Udstillerstand
kr. 5.000

Kommende arrangementer
fra IDA Militærteknik

27 maj.
Besøg på Stevnsfortet med stor rundvisning – Stevnsfortet bag Facaden
  • Koldkrigsmuseum Stevnsfortet, Rødvig, Stevns
  • søndag d. 27. maj kl. 10:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close