12-11-2018 23:44:52

Årsmøde 2013 Driftsteknisk Gruppe i IDA Syd

Arrangør: Driftsteknisk Gruppe, IDA Syd

Driftsteknisk Gruppe, Syd og Maskinteknisk Gruppe, MSYD inviterer til dobbelt ÅRSMØDE 2013

Program
Kl.: 18:00 Indledes med spisning (Kun for IDA-medlmmer og tilmelding nødvendig).
Kl.: 19:00 Afholder Driftsteknisk Gruppe-syd generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Fremlæggelse af udvalgets økonomi
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDA´s fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Eventuelt

Kl.:19:30 Afholder Dansk Maskinteknisk Gruppe-syd generalforsamling med samme dagsorden
Kl.: 20:00 Indlæg ved Ingeniør M.af IDA Niels Jørgen Andersen om mulighederne i de nye Smart-Phones, med efterfølgende praktiske øvelser i at udnytte de mange muligheder.

Pris
Gratis for IDA-medlemmer. For ikke medlemmer gælder IDAs regler.

Arrangører
IDAs Driftstekniske Gruppe, Syd og Maskintekniske Gruppe, MSYD 
 

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close