17-08-2018 09:27:56

Årsmøde 2013 Maskinteknisk Gruppe, MSYD

Arrangør: IDA Mechanical Syd
Medarrangør: Driftsteknisk Gruppe, IDA Syd

Maskinteknisk Gruppe, MSYD og Driftsteknisk Gruppe, Syd inviterer til dobbelt ÅRSMØDE 2013 

Kl.: 18:00 Indledes med spisning (kun for IDA-medlemmer. Tilmelding nødvendig)

Kl.: 19:00 Afholder Driftsteknisk Gruppe-syd årsmøde med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent       
2.   Årsberetning
3.   Fremlæggelse af udvalgets økonomi
4.   Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5.   Beretning om IDA´s fagtekniske arbejde
6.   Indkomne forslag
7.   Valg af formand
8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
9.   Eventuelt 

Kl.:19:30 Afholder Maskinteknisk Gruppe, MSYD årsmøde med samme dagsorden 

Kl.: 20:00 Indlæg ved Ingeniør Niels Jørgen Andersen om mulighederne i de nye Smart-Phones, med efterfølgende praktiske øvelser i at udnytte de mange muligheder.

Gratis for IDA-medlemmer. For ikke medlemmer gælder IDAs regler.

Arrangører: Maskintekniske Gruppe, MSYD og IDAs Driftstekniske Gruppe, Syd

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close