17-11-2018 10:15:18

Årsmøde 2014 - Bygningsteknisk Gruppe i Østjylland

Arrangør: Bygningsteknisk Gruppe, IDA Østjylland

Bygningsteknisk Gruppe indkalder hermed til årsmøde 2013:

Tirsdag 26. februar 2013, kl. 18.30 – 19.15
Sted: Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C. – Lokale 239

Bygningsingeniøruddannelserne på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Der er kommet nye studierordninger på de to bygningsingeniørretninger på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Uddannelserne på såvel diplom som på civilingeniørlinjerne vil blive gennemgået. Der vil også komme en gennemgang af udvalgte afgangsprojekter, og en god mulighed for netdannelse,

Ingeniørhøjskolen flytter til nye bygninger, Navitas, i august måned og der er lejlighed til at se lokalerne en sidste gang.

Program:
16:30 Velkomst
16:35  – 17:00 En gennemgang af opbygningen af diplomuddannelserne inden for bygningsområdet herunder fordelingen på grundfag og valgfrie specialefag og undervisningspraksis, Studieleder Claus Glavind.
17:00  - 17:25 Master (LGH), docent Søren Wandahl.
17:25 -  17:40 Pause med kaffe, øl.
17:40 – 18:15 Udvalgte afgangsprojekter.
18:15 – 19:00 Gule ærter
19:00 - 20:00 Årsmøde i IDA BYG Ø

Dagsorden - Årsmøde 2014:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3 Forelæggelse af gruppens økonomi
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af kritisk revisor (parlamentarisk)
10 Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden årsmødet.

Vi glæder os til at se dig.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close