17-10-2018 08:15:55

Årsmøde 2014 i Driftsteknisk Gruppe, Sydjysk

Driftsteknisk Gruppe, Sydjysk og Maskinteknisk Gruppe, Sydjysk inviterer til dobbelt årsmøde 2014 på Hotel Postgården i Fredericia. Mødet afsluttes med indlæg om praktisk anvendelse af vores smartphone, tablet og PC i nutid og fremtid.
Arrangør: Driftsteknisk Gruppe, IDA Syd
Medarrangør: IDA Mechanical Syd
Driftsteknisk Gruppe, Sydjysk og Maskinteknisk Gruppe, Sydjysk inviterer til dobbelt årsmøde 2014 på Hotel Postgaarden i Fredericia.

Vi starter med spisning, og efter årsmøderne er der indlæg ved IT chef Jacob Ladingkær om praktisk anvendelse af vores smartphone, tablet og PC.

Hotel Postgaarden er Fredericias ældste og hyggeligste hotel fra 1880. Hotellet blev overtaget af Bent Wind og Bjarne Uth i november 2011 og har siden undergået en kraftig tiltrængt renovering, som mange har fulgt i en spændende serie på TV.

Program

Kl. 18:00 Spisning ( kun for IDA-medlemmer og tilmelding nødvendig). Wienerscnitzel og dessert.

Kl. 19:00 Driftsteknisk Gruppe, Sydjysk afholder årsmøde med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning

3. Fremlæggelse af udvalgets økonomi

4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende  år

5. Beretning om IDA's fagtekniske arbejde

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand. Valgperiode er 1 år

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 3 til 7 medlemmer. Valgperiode er 1 år

9. Eventuelt

Kl. 19:30 Maskinteknisk Gruppe, Sydjysk afholder årsmøde med samme dagsorden.

Kl. 20:00 Indlæg ved IT chef Jacob Ladingkær om praktisk anvendelse af vores smartphone, tablet og PC. Hvordan arbejder de sammen? Hvordan er nutiden og hvad kommer i fremtiden?

Kl. 21:00 Individuel serviceaudiens ved IT chef Jacob Ladingkær og akademiingeniør Niels Jørgen Andersen.

Pris
Gratis for IDA-medlemmer. For ikke medlemmer gælder IDA's regler.

 

 

 

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close