18-11-2018 20:15:51

Årsmøde Elektroteknisk gruppe

- Fælles årsmøde
Arrangør: El-& IT-gruppen, IDA Nordsjælland
Medarrangører: Bygningsteknisk Gruppe, IDA Nordsjælland, Produktionsteknisk Gruppe, IDA Nordsjælland, Sundhedsteknologisk Udvalg, IDA Nordsjælland

 

Dagsorden og evt. andet materiale findes nederst på siden til info og print

18:00 Spisning, en enkelt kødret m. kartofler og sovs, rødvin, æblekage og kaffe – Tilmelding nødvendig!

19.00     Dagsorden
·       Valg af dirigent
·        Årsberetning
·        Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
·        Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
·        Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
·        Indkomne forslag
·        Valg af formand
·        Valg af bestyrelsesmedlemmer
·        Valg af kritisk revisor
·        Eventuelt.

Punkter der ønskes behandlet på årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

20:30        Foredrag; Præsentation af MAC-brugergrænsefladen. Husk tilmelding til arr.nr.308912

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close