22-10-2018 10:59:50

Årsmøde Elektroteknisk Gruppe - fælles med B- og P-gr samt Sundhedstekn.Udv

Arrangør: El-& IT-gruppen, IDA Nordsjælland


Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning.
3. Fremlæggelse af gruppens økonomi.
4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år.
5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af kritisk revisor.
10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

Kl. 18 er der spisning. Kl. 19 er der årsmøde og kl. 20 er der foredrag om Windows 8. Se arr.nr.  996318 - tilmelding nødvendig.

Sidste tilmelding til årsmøde aht spisning er 15. februar.

Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering, aflysning og nyhedsbreve.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close