17-11-2018 10:14:04

Årsmøde i Biologisk Udvalg, IDA Østjylland

Arrangør: Biologisk udvalg, IDA Østjylland
 

Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Forelæggelse af udvalgets årsberetning 
3. Forelæggelse af udvalgets regnskab for 2012 og budget for 2013 
4. Orientering om udvalgets aktiviteter og planer
5. Valg af formand
6. Evaluering af arrangementer i 2012

7. Uddeling af arrangementsopgaver (2013)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Evt. valg af suppleanter
10. Drøftelse af indkomne forslag, herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA

11. Eventuelt.

 

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close