14-11-2018 12:37:49

Årsmøde i Energiteknisk Gruppe

Arrangør: Energiteknisk Gruppe, IDA Nord


Dagsorden: 

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning om arbejdet i gruppen

3. Info fra Nordjysk Region

4. Fremlæggelse af gruppens økonomi

5. Fremtidigt arbejde og budget for 2012

6. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde

7. Indkomne forslag

8. Valg af formand

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

10. Eventuelt


Umiddelbart INDEN årsmødet afholdes arrangementet "Kommunal CO2-neutralitet - en irrationel forestilling" Separat tilmelding hertil på arr.nr. 994002.

Efter årsmødet er der gratis spisning et sted ude i byen, såfremt du ønsker at deltage i den gratis spisning, bedes du give besked ved tilmeldingen til årsmødet.

H
usk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering og nyhedsbreve.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close