19-10-2018 11:52:30

Årsmøde i IDA Energi Østjylland 2014

IDA Energi Østjylland indkalder til årsmøde 2014. Årsmødet afholdes umiddelbart efter arrangementet "Varmepumper og Smart Energy – Hvordan indpasser vi vindkraften?"
Arrangør: Energi, IDA Østjylland

Årsmødet afholdes umiddelbart efter arrangementet "Varmepumper og Smart Energy – Hvordan indpasser vi vindkraften?"

Til årsmødet gennemgås følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Forelæggelse af udvalgets årsberetning
 • Forelæggelse af udvalgets regnskab og budget
 • Orientering om udvalgets aktiviteter og planer
 • Valg af formand
 • Valg af medlemmer til udvalget
 • Drøftelse af indkomne forslag, herunder forslag, som ønskes behandlet af IDA.
 • Eventuelt.
 • Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være ledelsesgruppen i hænde senest 14 dage inden årsmødet.

  Deltagerpris: Gratis for medlemmer. Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig.

  Netværk

  Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

  Meld dig ind i et netværk

  luk
  close