23-10-2018 22:47:20

Årsmøde i Skibs- og Maskinteknisk Gruppe

Arrangør: Maskin-, Skibs- og Produktionsteknisk Gruppe, IDA Nord


Umiddelbart inden årsmødet afholdes arrangementet "Grønne teknologier til søs", seperat tilmelding hertil på arr.nr. 996601

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning om arbejdet i gruppen
3. Fremlæggelse af gruppens økonomi
4. Info fra Nordjysk Region
5. Fremtidigt arbejde og budget for 2013
6. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
7. Indkomne forslag
8. Valg af formand
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Eventuelt

Efter årsmødet er der gratis spisning, tilmelding hertil nødvendig.


Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering, aflysning og nyhedsbreve.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close