17-10-2018 14:08:23

Årsmøde i Skibs- og Maskinteknisk Gruppe

Arrangør: Maskin-, Skibs- og Produktionsteknisk Gruppe, IDA Nord


Dagsorden: 

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning om arbejdet i gruppen

3. Fremlæggelse af gruppens økonomi

4. Info fra Nordjysk Region

5. Fremtidigt arbejde og budget for 2012

6. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde

7. Indkomne forslag

8. Valg af formand

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

10. Eventuelt


Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering og nyhedsbreve.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close