20-10-2018 08:42:05

Årsmøde Maskin-, Skibs- og Produktionsteknisk Gruppe Nord (efter arrangement om satellitkommunikation)

Gør din indflydelse gældende og kom til årsmøde Maskin-, Skibs- og Produktionsteknisk Gruppe Nord.
Arrangør: Maskin-, Skibs- og Produktionsteknisk Gruppe, IDA Nord

Maskin-, Skibs- og Produktionsteknisk Gruppe Nord afholder årsmøde med dagsorden iflg. gældende forretningsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning

3. Fremlæggelse af udvalgets økonomi

4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år

5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Eventuelt

Indkomne forslag kan sendes til formanden, clausenper@stofanet.dk, senest den 19/2.

Mødet holdes i Ingeniørforeningens lokaler i Aalborg, kl 18.15 til 19.45.

Efterfølgende er der bestilt spisning på restaurant Princess Juliana fra kl 20.00.

Vel mødt.

Per Clausen

 

 

Forud for årsmødet afholdes arrangement om satellitkommunikation og radiomateriel i Forsvaret. Separat tilmelding arr. nr. 313781.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close