21-11-2018 03:04:08

Årsmøde Sundhedstekn.udv. - fælles med B-, E og P-gruppen

Arrangør: Sundhedsteknologisk Udvalg, IDA Nordsjælland


Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af udvalgets årsberetning.
3. Forelæggelse af udvalgets regnskab og budget.
4. Orientering om udvalgets aktiviteter og planer.
5. Orientering om IDA ved regionsformanden.
6. Valg af formand.
7. Valg af medlemmer til udvalget.
8. Drøftelse af indkomne forslag, herunder forslag som ønskes behandlet i IDA.
9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden årsmødet.

Kl. 18 er der spisning. Kl. 19 er der årsmøde og kl. 20 er der foredrag om Windows 8. Se arr.nr.  996318 - tilmelding nødvendig.

Sidste tilmelding til årsmøde aht spisning er 15. februar.

Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering, aflysning og nyhedsbreve.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close