16-10-2018 03:50:05

Ældre i trafikken

Arrangør: IDA Trafik og byplan

Ældre i trafikken -  mobilitet, tilgængelighed og trafiksikkerhed

Borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne skal kunne deltage aktivt i samfundet på lige fod med alle andre borgere. Særligt borgere med færdselshandicap kan have store transportproblemer, hvis der ikke er gode offentlige tilbud om kørsel.

Hvad hjælper det, at man har en god bolig, hvis man i praksis bliver ufrivilligt isoleret i den? Alle har brug for at komme ud og komme andre steder hen. I hverdagen er det afgørende for mange at kunne komme en tur på indkøb i det lokale supermarked, til træning i sundhedscentret eller som frivillig besøgsven aflægge visit på det lokale plejehjem.

Derfor er der behov for eksempelvis gode busruter, tilstrækkeligt med afgange - eller alternative tilbud som telebusser eller kørselsordninger til priser, pensionister kan betale.
Men det gør det ikke alene. Når vi stiger ud af bussen, skal der være en sikker og fremkommelig vej hen til bestemmelsesstedet.

Trafikplanlæggere skal se på helheden i trafikken, både selve befordringen og tilgængeligheden i byrummet. Begge dele er vigtige for vores mobilitet og sociale deltagelse.

Mange ældre klarer sig flot; de motionerer og er aktive, og derfor ses de også meget i trafikken. Men med alderen kommer der uundgåeligt fysiske udfordringer: nedsat syn, hørelse og reaktionsevne er bare nogle af de sanser, der svækkes. De ældre ofte kommer mere alvorligt til skade, når de er involveret i ulykker i trafikken, fordi de i kraft af deres alder er mere skrøbelige. En del ældre er derfor utrygge ved at færdes i trafikken.

På seminaret drøftes spørgsmål såsom: Hvad bør vi gøre for at fremme mobiliteten og tilgængeligheden for ældre i trafikken i Danmark uden at det går ud over trafiksikkerheden?

Eksperter om ældres færdsel i trafikken fra DTU-Transport, Ældre Sagen, Odense Kommune og Vejdirektoratet holder indlæg om emnet og der vil være rigelig tid til at drøfte indlæggene og komme med gode ideer til det fortsatte arbejde.

Indlægsholdere:
Lektor Anu Siren, DTU-Transport
Seniorkonsulent Mirjana Saabye, Ældresagen
Thomas Povlsen, Odense Kommune
Ingeniør Marlene Rishøj Kjær, Vejdirektoratet

Pris:
Medl. af BVT: 100 kr.
IDA-medlem: 200 kr.
Studie-medlem: 0 kr.
Ledigt IDA-medlem/Seniormedlem/ekstern studerende: 100 kr.
Øvrige: 200 kr.

Tilmelding på www.ida.dk eller til Mødetilmeldingen på tlf. 33 18 48 18 senest 25/10 2011. Deltagelse sker iht. IDAs regler.
Husk at oplyse din mailadresse, da vi udsender elektronisk evalueringsskema efter arrangementet.

Kommende arrangementer
fra IDA Trafik og byplan

19 okt.
Young Engineers Solutions 2018
  • Kosmopol
  • fredag d. 19. oktober kl. 12:00
22 okt.
Besøg på DOLL Living Lab / DOLL Visitor Center
  • DOLL Living Lab / DOLL Visitor Center, Glostrup
  • mandag d. 22. oktober kl. 17:00
31 okt.
Alle taler om borgerinddragelse og samskabelse. Men hvad er det egentligt?
  • Hotel Aalborg, Aalborg
  • onsdag d. 31. oktober kl. 16:00
8 nov.
Vandkulturhuset på Papirøen
  • IDA, København V
  • torsdag d. 08. november kl. 17:00
12 nov.
Fremtidens byudvikling og den bæredygtige by med mulighed for certificering som bæredygtig
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 12. november kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Trafik og byplan

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close