23-10-2018 22:43:39

Økologi i det offentlige køkken

Der satses i Danmark stort på at få økologien ud i de offentlige køkkener. Den politiske målsætning er krystalklar: For at drive en omlægning til et større økologisk areal skal det offentlige gå forrest og få mindst 60 pct. økologi i de offentlige gryder.
Arrangør: IDA Levnedsmiddelselskabet

- National status for den store økologiske omstilling i de offentlige køkkener

Hvordan omlægger vi fængslerne til økologi? Kan hospitalskøkkener nå op på 60% økologi? Kan den økologiske mad i de offentlige køkkener produceres i Danmark? Dette og en lang række andre spørgsmål vil den store nationale konference om økologisk omstilling i de offentlige gryder behandle på mødet den 10. november hvor praktikere, beslutningstagere og forskere samles af Levnedsmiddelselskabet/IDA og AAU.

Danmark har på verdensplan, over flere år, ligget helt i front med hensyn til økologien. Opgørelserne viser at ca 7,5% af det danske landbrugsareal dyrkes økologisk. Tilsvarende udgør markedet for de økologiske produkter mellem 7 og 8%.  Studier har vist at en af de væsentligste forklaringer på at Danmark ligger i front her er at der i perioder har været et usædvanligt dynamisk samspil mellem stat, marked og civilsamfund.

I de seneste to år har der været satset stort på at få økologien ud i de offentlige køkkener. Målsætningen har været at få mindst 60% økologi på de offentlige tallerkner.

Men de offentlige køkkener er meget forskellige, deres praksis er meget forskellig og vi har i den seneste tid også hørt om offentlige beslutningstagere som har valgt en produktionsteknologi til ældremad som ikke prioriterer friskhed.


Program


09.00 Kaffe og registrering

09.30 Velkomst og indledning til dagen v/Niels Heine Kristensen & Susanne Kofoed,
AAU og IDA Levnedsmiddelselskabet

09.45 Økologisk omstilling og det offentlige indkøb 

 • Fødevareminister Dan Jørgensen er indbudt (endnu ikke bekræftet)

10.00 Erfaringer med økologi i offentlige institutioner

• Staten: Afdelingsleder Peter Larsen, Direktoratet for Kriminalforsorgen
• Regionerne: Cheføkonoma Bente Sloth, Århus Universitetshospital
• Ø økologi: lokaløkologi på Bornholm, Nikolaj Løngreen, Københavns Madhus, ”Økoløft Bornholm” og Direktør  Niels Nørskov, Organic by Nørskov, ”Matrixsamarbejde Bornholm”
• Kommunerne: Ragnhild la Cour Bennedsen, Aalborg kommune

• Uddannelserne: Specialkonsulent Mette Toftegaard Rasmussen, Hotel- & Restaurantskolen

 
12.00 Økologisk Frokost
13.00  Indkøbet – EU udbud, kommunikations- og forsyningssystemer

          • Bettina Bergman Madsen, Madkulturen
          • Livia Ortolani, AIAB Scientific Board, Italien (in english)
          • Mark Stein, PhD in Organic Public Procurement, Salford University Business School  UK (in english)

14.30 Kaffepause

15.00 Hvor tæt er vi på målet - en fordobling af arealet og den lokale økonomi

          • Økologisk Landsforening: Projektleder Foodservice, Rikke Thorøe Grønning
          • Landbrug & Fødevarer - Økologi: Kirsten Lund Jensen
          • NaturErhvervstyrelsen: Enhedschef Axel Nielsen
          • Københavns Madhus: Direktør Anne Birgitte Agger

Niels Heine Kristensen, LEVS, ordstyrer

16.00 Hvad er der behov for, hvis målet skal nås – næste skridt

           • Paneldebat v/Per Kølster samt medlemmer af Fødevareudvalget (tbc)

Susanne Kofoed, LEVS, ordstyrer

17.00  Afslutning       

 

Program med forbehold for ændringer.

Kommende arrangementer
fra IDA Levnedsmiddelselskabet

7 nov.
Blockchain viser fødevarernes vej til dig
  • IDA Innovate, København V
  • onsdag d. 07. november kl. 19:00
9 nov.
IDA Bæredygtighedskaravanen: Besøg hos KLS Pureprint A/S og Chr. Hansen A/S
  • KLS Pureprint A/S, Hvidovre
  • fredag d. 09. november kl. 12:30
15 nov.
Exploring Bioscience 2018
  • Centralværkstedet, Aarhus C
  • torsdag d. 15. november kl. 12:30
13 dec.
IDA Future Talks 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 13. december kl. 13:00
28 mar.
Generalforsamling i IDA Levnedsmiddelselskabet
  • Ingeniørforeningen, IDA, København V
  • torsdag d. 28. marts kl. 17:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Levnedsmiddelselskabet

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close