17-10-2018 08:17:12

3D laserscanning - præcis projektering

Sådan får du en digital model af eksisterende forhold til at projektere ud fra - uanset om du arbejder med byggeri, planlægning eller maskin- og skibsteknik! 3D-scanning sikrer et bedre projektgrundlag.
Arrangør: Byggeteknisk Gruppe, IDA Nord
Medarrangører: Maskin-, Skibs- og Produktionsteknisk Gruppe, IDA Nord, Nordjyske Planlæggere, IDA Nord


Kom og hør specialist i laserscanning fra firmaet LE34, Niels Koefoed Nielsen, fortælle om de muligheder, der ligger i anvendelsen af 3D scanningsteknikken. 

Kl. 16.30 - 17.30: Introduktion og laserscanning

 • Metode og principper
 • Eksempler på anvendelser
 • Integration med CAD
 • Kl. 17.30 - 18.00: Spisepause med sandwich og øl/vand.

  Kl. 18.00 - 19.00:  Praktiske eksempler og demo af software.

  Fremtidens opmåling - en BIM-metode

  3D-scanning giver dig en "punktsky", som er en fil, der viser et præcist billede af alle eksisterende fysiske forhold på projekter, hvilket betyder, at der kan tegnes ud fra f.eks. en eksisterende bygnings mål.

  Et andet eksempel kunne være en scanning af et teknikrum i bygninger eller skibe, hvor der er meget rørføring, ventilation og kabler. Her vil en 3D-scanning gøre det muligt at undgå kollisioner, når man projekterer og dermed også når man udfører.

  Er man planlægger, og sidder med udvikling af f.eks. gamle bydele eller gader, vil en scanning af bestemte områder eller veje, kunne give præcise mål til at opbygge design og modeller ud fra.

  Hvad kan man bruge en 3D-scanning til?

  • Situations- og koteplaner med angivelse af bebyggelsesindskrænkninger.
  • Facadeopmålinger af bygninger og nivellement af etageadskillelser. 
  • Digitale terrænmodeller og beregning af højdekurver. 
  • Volumenbestemmelse, der kan sikre bedre projektgrundlag.

  Fuld integration i CAD-programmer

  Detaljeringen i 3D-scanningens opmålingsdata er fotorealistisk, og dermed perfekt til planlægning og visualisering i forbindelse med renoverings og ombygningsprojekter. I forbindelse med projektering og modulering, er der ligeledes den fordel, at 3D-scanningen kan arbejdes med i mange af de 3D-programmer, der allerede benyttes i dag

  Netværk

  Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

  Meld dig ind i et netværk

  luk
  close