23-05-2018 09:14:40

Årsmøde i Kemiteknisk Udvalg, IDA Syd

Kom til årsmøde i Kemiteknisk Udvalg, IDA Syd, og vær med til at præge udvalgets arbejde
Arrangør: Kemiteknisk Udvalg, IDA Syd

Hvis du har interesse for kemi, så kom forbi og hør om årets arbejde i bestyrelsen og vær med til at komme med input til mulige fremtidige arrangementer.

Hvis du skulle have interesse i at deltage i bestyrelsens arbejde med at arrangere events for medlemmerne, så meld dig til eller skriv evt. en E-mail til formand Jonas Høeg Hansen for at høre nærmere.

Dagsorden iflg. forretningsordenen:

1.  Valg af dirigent
2.  Forelæggelse af udvalgets årsberetning
3.  Forelæggelse af udvalgets regnskab og budget
4.  Orientering om udvalgets aktiviteter og planer
5.  Orientering om IDA
6.  Fastlæggelse af antallet af medlemmer i udvalget
7.  Valg af formand
8.  Valg af medlemmer til udvalget
9.  Drøftelse af indkomne forslag, herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA
10. Eventuelt

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close