17-10-2018 23:12:23

Aflyst Ægte tryghed eller videoovervågning i det offentlige rum?

Videoovervågningen kommer!
Arrangør: IDA Teknologivurdering

Aktualiseret med samfundets brug af videoovervågning ved jagten på drabsmanden i København i februar, stiller vi spørgsmålet, om vi i Danmark skal anvende mulige overvågningsteknologier?

Det store spørgsmål er, om video i det offentlige rum giver en større tryghed? Og forhindrer eller dæmper de kriminelle i at udøve deres aktiviteter, eller er det falsk tryghed for borgerne? Intimiderer den teknologiske overvågning i stedet borgernes almindelige aktiviteter, og ændrer vi adfærd, når vi ved, at vores færden registreres med sted og tid og lagres af ukendte øjne. Øger det opklaringsprocenterne, når ulovligheder begås? Offentlig transport, taxa,  gader og stræder har allerede overvågning, og har vi allerede godtaget det som borgere? I England har man CCTV overalt. Big Brother samfundet - er det lige om hjørnet?

Hvad mener du? Kom og hør, hvad Datatilsynet mener om den videoregistrering, der finder sted i det offentlige rum, og Fonden Teknologirådet har lige afsluttet et EU-projekt SurPRISE, hvor borgerne i Europa er blevet spurgt om deres opfattelse af videoovervågning.

Program:
14:00: Intro af IDA teknologivurdering ved Formand Hans Jørgen Brodersen
14:15: Datatilsynet ved Kontorchef Lena Andersen
Lovgivningen skal sikre både samfund og den enkelte borger - hvad er reglerne og rettighederne nu og i fremtiden, men ikke mindst på hvilket grundlag laves reglerne?
14:50: Fonden Teknologi Rådet ved Projektleder Anne Kirstine Smith Lygum
EU-SurPRISE-projektet – har set på befolkningerne i Europas holdning til videoovervågning. Også i Danmark - Hvad er er erfaringerne, og hvilke anbefalinger kan Fonden konkludere ud fra projektet.
15:30: Let forfriskning
15:40: Evt. oplæg af Jurist Peter Blume, Københavns Universitet (ikke bekræftet)
Derefter debat mellem tilhørere og oplægsholdere
16:30: Afslutning

Kommende arrangementer
fra IDA Teknologivurdering

24 okt.
Digital inspiration: Oplev mulighederne med ny teknologi og digitalisering
  • SAP, København Ø
  • onsdag d. 24. oktober kl. 16:00
24 jan.
Industri 4.0 - Fremtidens intelligente industri
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 24. januar kl. 08:30

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close