20-10-2018 09:00:54

Aflyst - Ekspropriation – med en kommunal målgruppe

Kurset tager sit udgangspunkt i kommunale myndigheders ekspropriation og de problemstillinger og udfordringer, som kommunen og tilknyttede rådgivere står over for ved tilrettelæggelse og gennemførelse af ekspropriation.
Arrangør: DdL's bestyrelse

Kurset handler om hjemmel og betingelser for at gennemføre en ekspropriation – herunder en gennemgang af de grundlæggende betingelser, for at kommunale myndigheder kan gennemføre en ekspropriation. Der vil navnlig være fokus på Grundlovens § 73, planlovens § 47 og En Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Kurset omhandler følgende emneområder:
- Regulering af fast ejendom gennem areal- og reguleringssystemet, samt hvordan reguleringen er be-grænset, bl.a. af Grundlovens § 73 og artikel 1 i den 1. tillægsprotokol til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
- Kommunens muligheder for at regulere videre, end hvad der muligt med hjemmel i areal og reguleringslovgivningen
- Kommunalfuldmagten og dens begrænsninger
- Erstatningsfastsættelse i forbindelse med ekspropriation, herunder principper og praksis på området
- Ekspropriation til private formål

Kursusform
Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i gældende lovgivning, praksis og domstolsafgørelser på området med inddragelse af deltagernes egne erfaringer.

Der udleveres kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale.

Kursuslærer
Professor, dr.jur. Søren H. Mørup, Århus Universitet

Kursusleder
Professor, dr.jur. Peter Mortensen, Københavns Universitet

Kursusdeltagelse
Kurset forudsætter et grundlæggende kendskab til ekspropriation og den hertil knyttede lovgivning og procedurer. Kurset er relevant for såvel kommunale medarbejdere som medarbejdere fra landinspektørpraksis der beskæftiger sig med ekspropriation.

Kursusafgift
Kr. 3.000,- + moms for medlemmer af DdL og IDA.
Kr. 3.300,- + moms for øvrige deltagere.

Tilmeldingsfrist er d. 22. marts 2015

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close