09-12-2018 20:48:23

AFLYST - Flere bundlinier - flere bindinger

Arrangør: EVA udvalget

Der har været en stigende interesse for afløbssektoren i de seneste år. Antallet af interessenter forøges og kravene skærpes. Kunderne ønsker et sikkert system der holder vores kældre og veje tørre. Senest er forsyningsselskaberne blevet underlagt et prisloft, som regulerer økonomien og dermed rammerne for omfanget af hvilke aktiviteter de kan igangsættes, samtidigt med der  skal skabes "Grøn Vækst" og et godt miljø?

Miljøkravene bliver løbende skærpet. Vi skal have miljø for pengene, men hvordan kvantificerer vi miljø? Det er en udbredt opfattelse, at miljøet lades i stikken, når økonomien er involveret. Men forholder det i virkeligheden sådan? Man kan også stille spørgsmålet om, hvordan sikrer vi en økonomisk bæredygtig afløbsbranche? - Og hvordan sikres driften?

Vi har valgt at temadagen fokuserer på de forskellige bundlinjer, herunder økonomi, miljø og forsyningssikkerhed. Det er også  de bindinger, der udgør vores daglige planlægningsarbejde - hvad enten man er hydrauliker, driftsmedarbejder, anlægschef  eller til daglig sidder med det kommunale myndighedsarbejde.  

EVA byder velkommen til en spændende temadag på Hotel Nyborg Strand, Vi håber, at dagen vil give anledning til refleksion over rammerne for det daglige arbejde med afløbsysstemet, renseanlæget og de tilhørende funktioner.

Program

09:30 Kaffe og Rundstykker
 
10.00 Velkomst og indledning v./Kasper Juel-Berg, EVA-udvalget
 
10:10 Flere byer – en forsyning
          I de senere år er flere forsyninger blevet lagt sammen. Hvad er incitamenterne? Er det de Miljømæssige gevinster, 
          forsyningssikkerhed eller økonomiske stordriftsfordele? v./Anders Bækgaard, Direktør, Vandcenter syd A/S
 
10:35 Spildevandsplan/-er – mål, virkemidler og bundlinie 
         Forsyningen medvirker ved udarbejdelse af en ny spildevandsplan i et tæt sammenspil mellem myndigheder og forsyning.      
         Hvilke mål og ønsker har været toneangivende? Kan de anvendte virkemidler forene forskellige mål så der sigtes mod samme
         bundlinie? v./ Palle Sørensen, Projektleder, Center for Park og Natur, Københavns Kommune
 
11:00 Pause
 
11:15 Naturstyrelsens syn på disse to spørgsmål?
         Hvordan skaber vi en økonomisk og miljømæssig bæredygtig forsyning?
         Hvordan ser fremtidens forsyning ud? v./ Bo Skovmark, Naturstyrelsen Aalborg
 
11.45 Hvordan skaber vi en økonomisk og miljømæssig bæredygtig forsyning?
         Hvordan ser forsyningssektariatet sin rolle?  Hvordan kontrolleres randbetingelserne for den daglige spildevandsplanlægning?
         v./ Filip Sundram, Forsyningssekretariatet
 
12:05 Frokost
 
13:15 LCA – værktøj eller døgnflue? v./ Linne Marie Lauesen, PhD studerende, Svendborg Forsyning/ CBS
 
13:40 Forsyningens "nye virkelighed"
         Hvordan oplever driften den nye virkelighed med prisloft og større forventninger fra omverdenen til forsyningssikkerhed? 
         v./ Ole Nikolajsen, Driftsleder,  Aalborg forsyning
 
14:05 Pause
 
14:30 Nordhavn – Et udviklingsområde hvor alle bundlinjer er i spil!
        v./ Niels Bent Johansen, Udviklingschef, Nordhavn Vandpartnerskab, Københavns Energi
 
14:50 Overraskelse
 
15:15 Afsluttende bemærkninger. v./ Kasper Juel-Berg, EVA-udvalget
 
15:30 Tak for i dag og kom godt hjem!
 
Pris for deltagelse:

Medlem af EVA: kr. 1300
Ikke medlem af EVA: kr. 1450

Deltagelse iht. IDAs regler.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close