18-10-2018 13:50:18

AFLYST - GPS Grundkursus - Grundlæggende regler og værktøjer (GPS BASIS)

Dansk Standard (DS) og Dansk Maskinteknisk Selskab (DMS) byder dig velkommen til dette diplomkursus som giver dig et grundlæggende kendskab til værktøjerne i GPS-systemet. Er du IDA-medlem deltager du ´til reduceret pris.
Arrangør: IDA Mechanical

Geometriske Produkt Specifikationer (GPS) er betegnelsen for det gældende standardiserede og opdaterede symbolsprog, der anvendes ved tolerancesætning af maskintekniske emnetegninger i hele verden.

Kurset består af 3 dages koncentreret undervisning i GPS-symbolsproget og præsentation af “GPS-værktøjskassen”. GPS-symbolsproget har “bogstaver”, “ord”, “sætninger”, “hele meninger” og en udbygget grammatik, som gør det muligt at variere betydningen af de tolerancesymboler, som anvendes på tegningen. Kursus giver deltagerne værktøjerne til at lave entydige tegninger.
Det er et koncentreret og praktisk orienteret kursus i GPS symbolsproget.

Kurset er rettet både mod de, der har til opgave at tolerancesætte tegninger og de, der skal kunne "læse" og forstå tegningerne. Der gives en bred indføring i GPS-systemet og den "værktøjskasse", der er til rådighed. De forskellige toleranceegenskaber (fx dimension, geometri, overfladetekstur, overfladeufuldkommenhed, kanter), symbolerne der kan anvendes på tegningen, sprogreglerne og den tilhørende grammatik gennemgås og illustreres med eksempler og mindre opgaver. Proceduren for GPS-symbolsprogets anvendelse til opbygning af en entydig tolerancesætning på tegninger gennemgås og anvendes på emnetegninger. De tilhørende GPS-standarder, hvor GPS-systemet er beskrevet, udgør mere end 3000 sider og omfatter tolerancesætning med brug af dimensions- og kanttolerancer, geometriske tolerancer, overfladekrav samt de tilhørende måle/kontrolmetoder og måleudstyr.

OBS!!! Er du medlems af DMS/IDA deltager du til fordelagtig pris.

Indhold:

• GPS-matrix systemets opbygning
• 8-punkt proceduren for etablering af en entydig tolerancesætning
• Datums og datum systemer - anvendelse af TED (teoretisk eksakte dimensiner)
• Tolerancer for dimensioner
• Tolerancer for lokation, orientation og form - funktionsbetinget læsning af frihedsgrader
• Tolerancer for ruhed, bølgethed og struktur
• Tolerancesætning af kanter
• Øvelser.

Hvem henvender kurset sig til:
Kurset er i emnevalg og niveau rettet mod alle typer personer, som arbejder med tegninger på et professionelt niveau. Det er konstruktører og andre, der deltager i processen med at fremstille emnetegninger og tolerancesætningen på disse. Men der er andre som skal anvende tegningerne, som skal kunne læse og forstå tegningens tolerancesætning ned til den mindste detalje. Kurset henvender sig derfor også til medarbejdere i produktionstekniske afdelinger og ledende personer i produktions-, kvalitets-, måle- og indkøbsfunktionerne i virksomheden. Målgruppen er ikke begrænset til personer i den virksomhed, som udvikler og sælger produkter. Kurset er i mindst lige så høj grad aktuelt for personer, der er ansat i underleverandørvirksomheder. De skal kunne læse og forstå en tegning, de ofte ikke kender anvendelsen af og de funktioner som det færdige emne skal have. De har kun tegningen!

Kursuslederen er en af nedenstående:
Civilingeniør Henrik Strøbæk Nielsen, PhD er baseret i USA, hvor han driver firmaet HN Metrology Consulting, Inc. Han er en internationalt anerkendt ekspert i geometriske produkspecifikationer, geometrisk måleteknik, usikkerhedsberegning og akkreditering. Han har deltaget i ISO standardisering siden 1988 og er siden 2008 formand for ISO Technical Committee 213 “Dimensional and geometrical product specifications and verification".

Pris:
Kr. 12.900,- ekskl. moms såfremt man er i besiddelse af alle GPS standarderne i forvejen (se nedenfor).
Kr. 14.900,- ekskl. moms såfremt man IKKE i besiddelse af alle GPS standarderne i forvejen (se nedenfor).

IDA-medlemspris

10.900,- ekskl. moms såfremt man er i besiddelse af alle GPS standarderne i forvejen (se nedenfor).
12.900,- ekskl. moms såfremt man IKKE i besiddelse af alle GPS standarderne i forvejen (se nedenfor).

I begge tilfælde dækker prisen kursusmateriale og forplejning i løbet af dagene.
BEMÆRK: Overnatning er ikke inkluderet i prisen.


Tilmeldingsfrist er 3 uger før kursusstart.
Kurset gennemføres ikke hvis der er mindre end 5 deltagere.
Se desuden afbestillingsbetingelser og praktiske oplysninger hos Dansk Standard.

Kursusmateriale:
• GPS-Bogen (en ny vejleding udarbejdet i samarbejde med Erhvervsskolernes Forlag)
• Alle gældende GPS standarder

Kursusansvarlig: Hans Henrik Køster

Læs mere

Kommende arrangementer
fra IDA Mechanical

22 okt.
Besøg på DOLL Living Lab / DOLL Visitor Center
  • DOLL Living Lab / DOLL Visitor Center, Glostrup
  • mandag d. 22. oktober kl. 17:00
23 okt.
Overfladehærdning af rustfrit stål og titanium hos Expanite
  • Expanite A/S, Hillerød
  • tirsdag d. 23. oktober kl. 17:00
25 okt.
Når robotter og kunstig intelligens tager over i produktionen
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 25. oktober kl. 16:45
29 okt.
Printed electronics conference
  • Teknologisk Institut, Taastrup
  • mandag d. 29. oktober kl. 09:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Mechanical

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close