25-02-2018 02:33:42

AFLYST - GPS informationsmøde

Arrangør: IDA Mechanical

DMS - Dansk Maskinteknisk Selskab (et IDA netværk) udbyder i samarbejde med Dansk Standard  og Johan Dovmark fra Novo Nordisk A/S, kurser i GPS.

Informationsmødet giver dig indblik i de forskellige kursus- og uddannelsesmuligheder med baggrund i netop dit produkt og dine behov.

På informationsmødet får du viden om, hvad du og din virksomhed kan opnå ved at indføre GPS - geometriske produktspecifikationer.

Tilmelding

Deltagelse er gratis. Der er tilmelding direkte til Danske Standard her. Du kan ikke tilmelde dig hos IDA.

Læs mere.

---

Baggrund:

GPS er betegnelsen for det moderne og internationale symbolsprog udviklet af ISO, den internationale standardiseringsorganisation.

GPS anvendes til tolerancesætning af geometrien på maskintekniske tegninger.

GPS er internationalt kendt og erstatter de traditionelle og nationale måder, som er anvendt til tolerancesætning af tegninger i mere end 50 år. GPS er nødvendigt for, at tegninger kan udtrykke konstruktionshensigten entydigt. Det skyldes bl.a., at tolerancerne er blevet mindre og mindre, og at tegningerne i stigende omfang benyttes som kontraktgrundlag mellem kunde og leverandør, fx ved outsourcing. Hvis jeres virksomhed opdaterer og indfører GPS som tolerancesætningssprog, kan I opnå både tekniske og økonomiske fordele. Indførelsen af GPS er en god investering, som øger konkurrenceevnen. Indhold: Du får grundig information om, hvad GPS er, og hvorfor GPS er nødvendig.

Du får også et overblik over de forskellige kursustilbud, der gør dig og din virksomhed i stand til at udnytte de nye muligheder og fordele, som GPS giver. Du vil få lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere GPS-begrebet, ligesom du får et bud på, hvordan GPS kan implementeres i jeres virksomhed. Det er gratis at deltage men tilmelding er nødvendig. Du får udleveret informationsmateriale, ligesom der vil være lettere forplejning. Registrering og kaffe kl. 12.30 - 13.00

Civ.ing. Johan Dovmark, ISOGPS Consulting, som i mere end 25 år har arbejdet med geometriske produktspecifikationer (GPS) og metrologi. Johan Dovmark er ansat i Novo Nordisk, hvor han som specialist er ansvarlig for implementering af GPS Eller Civ. ing., PhD., Henrik Strøbæk Nielsen, HN Metrology Consulting er formand for ISO/TC 213 for geometriske produktspecifikationer. Henrik Strøbæk Nielsen er bosiddende i USA og har en fortid hos Cummins Engines Co. Inc., USA, samt Institut for produktudvikling IPU på DTU. Projektleder Hans Henrik Køster fra Dansk Standard. Alle har en lang erfaring med udvikling af GPS-standarderne og undervisning.

Kommende arrangementer
fra IDA Mechanical

28 feb.
Fremtidens biomassefyrede kraftværker, gasrensning og rensning af røgen fra halmfyr
  • EY Huset, Aarhus C
  • onsdag d. 28. februar kl. 16:45
1 mar.
Nye metoder inden for kræftbehandling & bærbare ultralyd skannere
  • EY-Huset, Aarhus C.
  • torsdag d. 01. marts kl. 17:00
5 mar.
Surface Characterization Conference
  • Teknologisk Institut, Taastrup
  • mandag d. 05. marts kl. 09:30
14 mar.
Industri 4.0 - den digitale fremtid i produktionsvirksomheder?
  • Teknologisk Institut - Aarhus, Aarhus C
  • onsdag d. 14. marts kl. 09:00
14 mar.
Blockchain in production and supply chain
  • Hotel Nyborg Strand, Nyborg
  • onsdag d. 14. marts kl. 17:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Mechanical

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close