20-08-2018 00:44:00

AFLYST - IDA Personlig gennemslagskraft

Arrangør: IDA Lederforum
Formål:Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt udvikle din personlige integritet og gennemslagskraft.

Efter forløbet vil du være bedre til at træffe valg, sige til og fra samt trænge igennem med dine budskaber. Samtidig er fokus på, at du kan håndtere udfordrende situationer gennem bevidst-gørelse af egne grænser og kompetencer.

Udbytte: 

Du opnår større gennemslagskraft i kommunikations- og formidlingssituationer og lærer at fastholde krav, grænser samt mål på en åben, afklaret og balanceret måde.

Du bliver bedre i stand til at håndtere præsentations- og argumentationssituationer, så du er sikker på, at budskaber forstås af kolleger og andre interessenter.

Desuden opnår du indsigt i de mekanismer, der gør, at du bliver bedre til at træde i karakter, når det virkelig gælder. 

Læringsform:

Læringsformen på forløbet er baseret på Action Learning, som er en dialogbaseret læringsmetode og undervisningsform. Denne bygger dels på David Kolbs læringscyklus og dels på Action Learning-metoden, der blev udviklet af professor Reg Revans fra Cambridge University. Kolbs teori påpeger, at læring finder sted, når man har gennemgået en firetrins cyklus:

Action Learning anvendes i større grad som undervisningsform i modsætning til mere traditionelle læringsmetoder, som fokuserer på demonstration af viden og færdigheder. Metoden har i højere grad fokus på at generere ny viden gennem konkrete handlinger, som fører til nye og forbedrede kompetencer samt præstationer. Action Learning har dermed fokus på deltageren i stedet for på underviseren.

 

Beskrivelse af forløbet:

Gennem hele forløbet vil du opleve et tæt samspil mellem teori og øvelser. Vi bevæger os sammen op i “den teoretiske helikopter” for at forstå nogle af de kommunikationsmæssige dilemmaer, som vi oplever i vores hverdag.

Bagefter afprøver vi teorierne i praksis, hvor det handler om at bruge det lærte – og efterfølgende reflektere over: “Hvordan kan jeg bruge de nye erkendelser i mit arbejde og privat?” Vi veksler mellem demo’er, øvelser, sjove input, walk & talk, træning i grupper m.m. 

Fokus er hele tiden på at inddrage dig som deltager, da læring sker ved involvering. Da der er en underviser til stede under hele forløbet, bliver der god tid til feedback til den enkelte både fra underviser og medkursister. En afslappet og tryg atmosfære danner baggrunden for, at alle kan udfordre sig selv.
 
Kick-off: Forberedelse

Inden kursusstart får du tilsendt et spørgeskema, der skal udfyldes for at afdække din motivation og mål for forløbet. 

Samtidig skal du kontakte din nærmeste chef og udfærdige en forventningsafstemning vedr. hele forløbet. Dette med henblik på forankringen af din læring, så den nye viden bliver implementeret og benyttet i din hverdag.

Modul 1: 2 kursusdage: Gennemslagskraft for begyndere

Indhold:

 • Etablere kontakt med og blive forstået af andre mennesker
 • Styre og påvirke en samtale i den retning, du ønsker
 • Spørge og lytte 
 • Tackle situationer, hvor du møder modstand i en samtale
 • Forstå de psykologiske mekanismer, der henholdsvis fremmer og hæmmer præcis kommunikation
 • Tilpasse din kommunikation til de omgivelser du befinder dig i
 • Forstå de kognitive psykologiske processer og deres betydning for personlig gennemslagskraft
 
På dette modul:
 • Finder du dine styrker og ressourcer og arbejder målrettet med din gennemslagskraft via assertiv kommunikation
 • Bliver du bevidst om sprogets betydning og får direkte feedback på din egen kommunikationsstil 
 • Arbejder du med dine problemstillinger via refleksion og praktiske øvelser
 
Udbytte:
Efter dette modul har du udviklet og forbedret din evne til at kommunikere med gennemslagskraft. Du er blevet mere bevidst om og bedre til at bruge dine styrker. Dermed undgår du ”knas” i din kommunikation og kan sikre dig, at du er “på samme kanal” som dine modtagere.
 
Modul 2: 2 kursusdage: Gennemslagskraft og samarbejde
Indhold:
 • Autenticitet og troværdighed 
 • Konstruktiv feedback
 • Assertionsfærdigheder
 • Det positive nej
 • Proaktiv vs. reaktiv kommunikation
 • Selvtillid og selvværd
 • Hvad inviterer jeg til? Diskussion eller dialog?
 
På dette modul får du:
 • Viden om, hvordan du optræder med selvtillid og overblik – mental forberedelse 
 • Forskellige kommunikationsmodeller, så du kan kommunikere med gennemslagskraft overalt i organisationen
 • Træning i at have gennemslagskraft i forskellige kommunikationssituationer
 
Udbytte:
Gennem dit arbejde med dit kropssprog, ordvalg og stemme bliver du bedre til at skabe troværdighed og gennemslagskraft. Du bliver bevidst om forskellige handlemuligheder og om hvilke, der er mest hensigtsmæssige at bruge hvornår.
 
 
Modul 3: 2 kursusdage: Gennemslagskraft i konflikter
Indhold:
 • Konfliktens udviklingsmønster 
 • Håndtering af modstand
 • Egne konfliktmønstre og reaktioner 
 • Analyse redskaber bl.a. konflikttrappen og konflikttyper
 • Konflikthåndtering — konfliktløsning
 • Konfliktforståelse og gennemslagskraft
 
På dette modul lærer du at:
 • Styrke din evne til at opfange og reagere på konfliktsignaler
 • Blive bedre til at forebygge og håndtere konflikter
 • Tackle følelsesmæssige reaktioner — også dine egne
 • Få større gennemslagkraft i dit kropssprog
 
Udbytte:
Du bliver i stand til at håndtere konfliktfyldte situationer og vende dem til noget konstruktivt, så alle parter er ”vindere”. På den måde undgår du at skabe irritation, tidsspild og dårlige samarbejdsrelationer, som følge af konflikter, der kan være svære at rette op på. 
 
Kick-on: Coachingsamtaler med underviser 
Mellem modul 2 og 3 får hver enkelt deltager en individuel coachingsamtale med en underviser, som varer 45 minutter og foregår via Skype, Lync eller WebX. Her får du en fortrolig samtale, hvor det er muligt at drøfte fremskridt samt få sparring på situationer, hvor du skal bruge dine nye færdigheder. 
 
Coachingsamtalerne gentages 3 uger efter modulet, så alle får to individuelle samtaler med en underviser. 
 
Undervisere:
Natasha Swerdloff har en baggrund som psykoterapeut og dertil en systemisk konsulentuddannelse, foruden at hun har studeret strategisk innovation og knowledge management på Handelshøjskolen i København. Natasha har været tilknyttet Mannaz siden 1998 og har igennem de sidste mange år specialiseret sig i at hjælpe individer og organisationer med at samarbejde. Natasha arbejder ud fra den antagelse, at det at udvikle sig personligt er et betydeligt aspekt i enhver karriere. 
 
Torben Frilund er cand.psych.aut. og erhvervspsykolog. Torben har stor ekspertise, faglig indsigt og engagement i emnet. Torben er en levende og udtryksfuld underviser, der i undervisningen hele tiden tager udgangspunkt i deltagernes behov.

Kursusdatoer:
Modul 1: 5. - 6. maj 2015
Modul 2: 27. - 28. maj 2015
Modul 3: 15. - 16. juni 2015
 
OBS! Bindende tilmelding! Prisen er ekskl. moms og ekskl. overnatning.

Kommende arrangementer
fra IDA Lederforum

14 sep.
IDA TakeAways: Paradokser i lederskabet
 • IDA Mødecenter, København V
 • fredag d. 14. september kl. 08:30
18 sep.
Delegering i praksis
 • IDA Mødecenter, København V
 • tirsdag d. 18. september kl. 17:30
20 sep.
Krav til fremtidens leder – et unikt foredrag!
 • IDA Aalborg, Aalborg
 • torsdag d. 20. september kl. 17:00
26 sep.
Thinkers50 European Business Forum 2018
 • ODEON, Odense C
 • onsdag d. 26. september kl. 09:00
4 okt.
IDA TakeAways: Sense & Respond
 • IDA Mødecenter, København V
 • torsdag d. 04. oktober kl. 08:30
Se alle kommende arrangementer fra IDA Lederforum

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close