24-05-2018 04:25:52

A.L.A.R.P. – Risikoaccept mellem etik og økonomi - webinar

Arrangør: IDA Risk

A.L.A.R.P. – Risikoaccept mellem etik og økonomi

”As Low As Reasonably Practical” henviser til princippet om at sikkerhed skal sikres med alle midler, medmindre omkostningerne er uforholdsmæssig store. Princippet indgår i flere myndigheders risikohåndtering.
At finde ud af hvad der er ”uforholdsmæssig stor” er i praksis ikke ligetil – det drejer sig om en stillingstagen om livets værdi.
ALARP princippet kan nemt udmønte sig i en nøgtern Cost-Benefit Analyse, hvor etikken kommer i klemme.

Nijs Jan Duijm, DTU Management, holder et oplæg om grundlaget for ALARP og problemstillingen om hvad der er ”rimeligt praktisk muligt”.

Sten Bertram Winther, NAVIAIR, fortæller hvordan ALARP princippet bruges i forhold til beslutninger om hardware og software ved kontrol af flytrafikken.

Efter oplæggene er der diskussion og debat med mødets deltagere.

Arrangementet giver bud på:
• Hvornår kan ALARP bruges som risikoacceptkriterium?
• Hvilke elementer indgår i en ALARP vurdering?
• Hvordan forholder en Cost-Benefit Analyse sig til ALARP?
• Hvordan beslutter man om et sikkerhedstiltag er ”upraktisk” eller ”urimelig” i forhold til sikkerhedsgevinsten?
• Hvordan bruges ALARP i praksis?

Webinar
Du kan følge webinaret direkte fra din PC/IPAD eller se det senere i en optaget version, når det passer dig.Senest dagen før modtager du log in-oplysninger for webinaret på din mail.

Deltagelse er gratis og sker iht. IDAs regler.

Kommende arrangementer
fra IDA Risk

30 maj.
VM i fodbold med RISK
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 30. maj kl. 17:00
31 maj.
Kritisk infrastruktur
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 31. maj kl. 15:00
18 jun.
Pålidelighed af brandsikringsanlæg i Danmark - EY Huset Aarhus
  • EY Huset, Aarhus C
  • mandag d. 18. juni kl. 16:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close