11-12-2018 08:04:44

Asbest - Hvad er det?

IDA Proces har valgt aflyse arrangementet. Hensigten var at belyse, hvorledes asbest er blevet undersøgt. Det var tiltænkt som et rent teknisk arrangement.
Arrangør: IDA Proces
IDA Proces har valgt at aflyse arrangementet "Asbest - Hvad er det?"

IDA Proces gør opmærksom på, at hensigten med arrangementet var at få demonstreret nogle undersøgelsesmetoder og -processer, som anvendes inden for forskning af ’asbests spredning i miljøet’, fordi de kunne være interessante i anden sammenhæng. Det kunne være interessant, fordi der netop i dag foregår en del forskning inden for ’asbest’ med henblik på at udnytte de gode egenskaber og undgå de helbredsskadende egenskaber.

Hensigten var ikke, at så tvivl om Chrysotils (hvid asbest) helbredsskadende virkninger og konsekvenserne ved tidligere tiders brug af asbest til f.eks. byggematerialer. For at undgå misforståelser aflyste IDA Proces arrangementet med mag.scient. Erling Fundal.

Vi må medgive at overskriften og annonceteksten var upræcis og kunne misforstås som en anbefaling af Chrysotil asbest (hvid asbest). Den var imidlertid ikke dækkende for arrangementets indhold og hensigt. Vi aflyste arrangementet i respekt for de mennesker, der har fået diagnosticeret helbredsskader, som følge af anvendelsen af Chrysotil asbest.

Venligst IDA Proces

-----------------------------------
Mag. Scient Erling Fundal fra Fundal Consult giver oplæg til diskussion om brug af asbest.

Gennemgang af de forskellige asbestformers mineralogiske egenskaber. Der er to hovedgrupper: Amfibolerne, som omfatter 5 mineraler og oftest forekommende sammen med kvarts , og serpentin, som står alene med chrysotil og uden associationen med kvarts. Chrysotil har de bedste egenskaber med henblik på fiberforstærkning af fx tagplader, men også til vævning af fx ildfaste dragter oma., da fiberen er fleksibel og har høj trækstyrke. Erling Fundal har udført forsøg med frilæggelse af Chrysotil i Eternit plader ved højtryksspuling, og ved knækning og formaling. Det er overordentligt vanskeligt at frilægge disse fibre i en størrelse, der gør, at man indånder dem.

Sammen med undersøgelsesresultater fra Institut Chrysotile har det vist sig at fibrene af Chrysotil udskilles fra dyrelunger i løbet af ganske kort tid, der er derfor meget, der tyder på, at grundlaget for beslutningen om ukritisk at udfase ALLE typer asbest er fejlagtig, og at forbuddet mod brugen af chrysotilasbest bør tages op til overvejelse, især da der ikke er fundet erstatningsprodukter med de samme gode egenskaber som chrysotil.

I medierne er der ofte beretninger om ”dødsensfarlig” eller ”livsfarlig asbest”. Der sættes ofte lighedstegn mellem asbest og visse kræftformer, især den sjældent forekommende lungehindekræft, mesotheliom. Følgerne af de mange sager fra trediverne indtil 1974 har været, at brugen af al asbest er blevet totalt forbudt. De dermed forbundne økonomiske omkostninger som følge af dette forbud har været og vil i lang tid fremover være meget betydelige. Spørgsmålet er bare, om forbuddet er nødvendigt og rimeligt. Meget tyder på, at grundlaget for beslutningen om ukritisk at udfase alle typer asbest er fejlagtig, og at forbuddet mod brugen af chrysotil asbest bør tages op til fornyet overvejelse.

Personer, der har været udsat for ”asbest”, har en meget øget risiko for at udvikle kræft i lungehinderne (mesotheliom), men denne sygdom er sjælden. Risikoen for at udvikle lungekræft er kun øget 2-3 gange. Den er øget 20 gange hos en storryger.

Hvis man både har været udsat for asbest og er storryger, er risikoen for lungekræft øget 50 gange. Ref. Sundhed.dk

Deltagelse i henhold til IDA´s regler. Gratis-møde for IDA Proces medlemmer. IDA Proces medlemskab er gratis for IDA medlemmer.

Kommende arrangementer
fra IDA Proces

12 dec.
Bæredygtighedskaravanen: Besøg hos Herning Vand
  • Herning Vand A/S, Herning
  • onsdag d. 12. december kl. 17:00
14 jan.
Erhvervskonferencen Klima & Bright Green Business 2019 - Sønderborg Teater
  • Sønderborg Teater, Sønderborg
  • mandag d. 14. januar kl. 13:00
24 jan.
Industri 4.0 - Fremtidens intelligente industri
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 24. januar kl. 08:30
28 jan.
Visit to MAN Energy Solutions Frederikshavn
  • MAN Energy Solutions, Frederikshavn
  • mandag d. 28. januar kl. 13:00
28 jan.
Chatbots - indefra - Alsion
  • Alsion, Sønderborg
  • mandag d. 28. januar kl. 16:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Proces

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close