20-10-2018 02:22:16

Badevand og Spildevand!

Arrangør: IDA Miljø

Badevand og Spildevand
Hvordan sikrer vi badevandet mod fækale forureninger?

Den 25. september 2012 er den nye ’bekendtgørelse om badevand og badeområder’ trådt i kraft med henblik på at efterleve EU’s Badevandsdirektiv. Der stilles krav til kontrol, klassifikation og inddragelse af offentligheden. Inddragelsen er mere omfattende end tidligere, idet der skal varsles om risiko for forringet badevand, og der skal også orienteres om, hvordan – og hvornår – en eventuel forurening afhjælpes.

Vi vil med dette møde sætte fokus på indholdet af den nye badevandsbekendtgørelse og se den i sammenhæng med bakteriologisk forurening fra bl.a. spildevand.  Hvordan kan kommuner og forsyninger bidrage til at sikre en god badevandskvalitet? Der gives på mødet eksempler på konkrete problemstillinger og mulige løsninger, herunder også et indblik i hvordan fremtidige løsninger kan se ud.

Løsninger - der udover at minimere sundhedsrisikoen skal tage højde for klimaforandringer, samt sikre den værdi som badevandet repræsenterer for borgerne i almindelighed og som en vigtig forudsætning for turisterhvervet.

Program
13.00-13.10 Velkomst og introduktion v/ Ole Sinkjær, IDAmiljø
 
13.10-13.35 Badevandsdirektivet og bekendtgørelsen om badevand – hvilke regler gælder? v/Maria Folker-Schiller, Naturstyrelsen

13.35-14.05 Spildevandsudledningers påvirkning af badevandskvaliteten v/Michael Robdrup Rasmussen, Aalborg Universitet

14.05-14.30 Kommunens ønsker om godt badevand og turisme v/Kristine Vik Kleffel, Gribskov Kommune

14.30-14.50 Pause med kaffe og kage

14.50-15.15 Kildesporing – er det muligt? v/Helle Stendahl Andersen, Teknologisk Institut

15.15-15.55 Case fra Kolding – minimering af overløb og etablering af varsling v/Robert Schmidt, Kolding Spildevand A/S og  Nikolai Mølbye, Krüger A/S og Hanne Kaas, DHI

15.55-16.25 Erfaringer med desinfektion af spildevand v/Mikael Schultz, Vejle Spildevand A/S

16.25-16.45 Badevand i Danmark – Rekreativ værdi og Blå Flag-ordningen v/Brian Samuelsson, Friluftstrådet

16.45-17.00 Afsluttende diskussion v/ udvalgte foredragsholdere

Kommende arrangementer
fra IDA Miljø

6 nov.
Vandrådsarbejdet - erfaringer og ønsker til fremtidig inddragelse
  • Ferskvandscentret, Silkeborg
  • tirsdag d. 06. november kl. 09:30
9 nov.
IDA Bæredygtighedskaravanen: Besøg hos KLS Pureprint A/S og Chr. Hansen A/S
  • KLS Pureprint A/S, Hvidovre
  • fredag d. 09. november kl. 12:30
20 nov.
De nye Sentinel satellitter – nye muligheder i miljøovervågningen
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 20. november kl. 14:00
21 nov.
Hvordan lærer man at arbejde professionelt med cirkulær økonomi?
  • Aalborg Universitet i København, København SV
  • onsdag d. 21. november kl. 14:00
26 nov.
Vandværkernes udfordringer med at sikre god vandkvalitet
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. november kl. 09:30
Se alle kommende arrangementer fra IDA Miljø

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close