25-02-2018 07:09:02

Badevand og Spildevand!

Arrangør: IDA Miljø

Badevand og Spildevand
Hvordan sikrer vi badevandet mod fækale forureninger?

Den 25. september 2012 er den nye ’bekendtgørelse om badevand og badeområder’ trådt i kraft med henblik på at efterleve EU’s Badevandsdirektiv. Der stilles krav til kontrol, klassifikation og inddragelse af offentligheden. Inddragelsen er mere omfattende end tidligere, idet der skal varsles om risiko for forringet badevand, og der skal også orienteres om, hvordan – og hvornår – en eventuel forurening afhjælpes.

Vi vil med dette møde sætte fokus på indholdet af den nye badevandsbekendtgørelse og se den i sammenhæng med bakteriologisk forurening fra bl.a. spildevand.  Hvordan kan kommuner og forsyninger bidrage til at sikre en god badevandskvalitet? Der gives på mødet eksempler på konkrete problemstillinger og mulige løsninger, herunder også et indblik i hvordan fremtidige løsninger kan se ud.

Løsninger - der udover at minimere sundhedsrisikoen skal tage højde for klimaforandringer, samt sikre den værdi som badevandet repræsenterer for borgerne i almindelighed og som en vigtig forudsætning for turisterhvervet.

Program
13.00-13.10 Velkomst og introduktion v/ Ole Sinkjær, IDAmiljø
 
13.10-13.35 Badevandsdirektivet og bekendtgørelsen om badevand – hvilke regler gælder? v/Maria Folker-Schiller, Naturstyrelsen

13.35-14.05 Spildevandsudledningers påvirkning af badevandskvaliteten v/Michael Robdrup Rasmussen, Aalborg Universitet

14.05-14.30 Kommunens ønsker om godt badevand og turisme v/Kristine Vik Kleffel, Gribskov Kommune

14.30-14.50 Pause med kaffe og kage

14.50-15.15 Kildesporing – er det muligt? v/Helle Stendahl Andersen, Teknologisk Institut

15.15-15.55 Case fra Kolding – minimering af overløb og etablering af varsling v/Robert Schmidt, Kolding Spildevand A/S og  Nikolai Mølbye, Krüger A/S og Hanne Kaas, DHI

15.55-16.25 Erfaringer med desinfektion af spildevand v/Mikael Schultz, Vejle Spildevand A/S

16.25-16.45 Badevand i Danmark – Rekreativ værdi og Blå Flag-ordningen v/Brian Samuelsson, Friluftstrådet

16.45-17.00 Afsluttende diskussion v/ udvalgte foredragsholdere

Kommende arrangementer
fra IDA Miljø

5 mar.
Cirkulær økonomi - det nye sort
  • Moesgaard Museum, Højbjerg
  • mandag d. 05. marts kl. 09:30
8 mar.
Nyt om miljøfremmede stoffer i spildevand - hvad ved vi og hvor langt er vi kommet?
  • Ingeniørforeningen, IDA, København V
  • torsdag d. 08. marts kl. 09:00
19 mar.
Kampen om Amager Fælled
  • Ingeniørforeningen, IDA, København V
  • mandag d. 19. marts kl. 15:00
21 mar.
Generalforsamling IDA Miljø 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 21. marts kl. 16:30
17 apr.
Udviklingsprojekter med miljøperspektiv - hvor og hvordan?
  • Ingeniørforeningen, IDA, København V
  • tirsdag d. 17. april kl. 09:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Miljø

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close