23-10-2018 14:03:15

Bæredygtig byudvikling fra teori til praksis

Arrangør: IDA Trafik og byplan

Bæredygtig byudvikling fra teori til praksis!

Bæredygtig byudvikling har nærmest været et mantra i de seneste mange byudviklingsprojekter, men hvad er bæredygtig byudvikling helt konkret?

Bæredygtighed er et helt centralt element i fremsynet byudvikling, men:

Kan bæredygtighed måles og vejes? Kan bæredygtighed ”svare sig”? Er der andre steder i verden, hvor vi kan hente inspiration? Men vigtigst af alt, hvordan sikres en lige linje fra ”luftige” betragtninger i konkurrenceprojekter til reel implementering i virkelighedens verden?

Disse spørgsmål, og mange flere, bliver der givet svar på ved BVTs julearrangement, hvor Direktør for Realdania By Mette Lis Andersen vil fortælle om, hvordan bæredygtighed sikres en central placering i nogle af landets mest epokegørende byudviklingsprojekter.

For Realdania By skal bæredygtighed forstås i bredeste forstand. Det gælder i forhold til klima og miljø, hvor fx en vis tæthed i bebyggelsen kan mindske energiforbruget til transport. Og man kan anlægge et byområde, så det animerer mere eller mindre til at gå, cykle eller bruge offentlig transport.

Men bæredygtigheden omfatter også sociale aspekter som mangfoldighed i beboersammensætning - aldersmæssigt, etnisk eller socialt. Også sundheden bør tænkes ind i byudviklingen, fx ved at byens struktur inviterer til bevægelse, og at der anlægges byrum, som lægger op til bevægelse og motion. Endelig er der den økonomiske bæredygtighed, som bl.a. består i, at et byudviklingsprojekt hænger økonomisk sammen, og at det er realiserbart i forhold til de markeder, der skal aftage byggeretter og opføre boliger og andet byggeri. Realdania By arbejder aktuelt med at afprøve et nyt værktøj til måling af bæredygtighed både miljømæssigt, socialt, sundhedsmæssigt og økonomisk bæredygtighed. Værktøjet er indarbejdet i konkurrencerne om en udviklingsplan for hhv. Køge Kyst og FredericiaC.

Deltagelse er gratis og sker iht. IDAs regler. Der vil være gløgg og æbleskiver i pausen.
Tilmelding på www.ida.dk eller til Mødetilmeldingen på tlf. 33 18 48 18. Husk at oplyse din mailadresse, da vi udsender elektronisk evalueringsskema efter arrangementet.
Arr.nr. 124642

Kommende arrangementer
fra IDA Trafik og byplan

31 okt.
Alle taler om borgerinddragelse og samskabelse. Men hvad er det egentligt?
  • Hotel Aalborg, Aalborg
  • onsdag d. 31. oktober kl. 16:00
8 nov.
Vandkulturhuset på Papirøen
  • IDA, København V
  • torsdag d. 08. november kl. 17:00
12 nov.
Fremtidens byudvikling og den bæredygtige by med mulighed for certificering som bæredygtig
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 12. november kl. 16:45
19 nov.
Holder bussen i vejen?
  • Ingeniørhuset, København
  • mandag d. 19. november kl. 15:00
22 nov.
Kongehallen i Sagnlandet
  • Sagnlandet Lejre, Lejre
  • torsdag d. 22. november kl. 14:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Trafik og byplan

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close