16-11-2018 04:41:52

Bæredygtige LAR løsninger og Grønne tage - Inspiration og Erfaringer

Er grønne tage en LAR-løsning? – Kom og hør om Byggeskadefondens erfaringer med grønne tage. Hvordan udføres et grønt tag korrekt, ved Barbara Kleinlercher fra Grontmij. Introduktion til andre muligheder for håndtering af regnvand, ved IBF og Expo-Net.
Arrangør: Bygningsteknisk Gruppe, IDA Syd

Er grønne tage en LAR-løsning? Kom og hør om Byggeskadefondens erfaringer med grønne tage, som ikke er de bedste. Hvordan udføres et grønt tag korrekt? Hør om udenlandske erfaringer hermed, ved Barbara Kleinlercher fra Grontmij.

Introduktion til andre muligheder for forsinkelse/nedsivning af overfladevand i forbindelse med regn, ved IBF og Expo-Net.

Program:

Kl. 14.00 – 14.20:  Barbara Kleinlercher fra Grontmij fortæller om opbygningen af grønne tage og erfaringer hermed i udlandet

Kl. 14.25 – 14.55:  Teknisk chef Jens Dons fra Byggeskadefonden fortæller om erfaringer fra 1-års eftersyn på grønne tage i Danmark og om Byggeskadefondens principielle holdning til disse tage

Kl. 15.00 – 15.30:  Kaffepause og netværk

Kl. 15.30 – 15.50:  Kim Falkenberg fra IBF fortæller om permeable belægninger og underliggende bærelag som forsinkelse af overfladevand

Kl. 15.55 – 16.15:  Niels Arp-Nielsen fra Expo-Net fortæller om regnbede og faskiner

Kl. 16.15 – 17.00: Spørgemål, debat og afslutning

 

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close