17-12-2018 20:36:52

Bæredygtige LAR-løsninger og grønne tage – Inspiration og erfaringer

Er grønne tage LAR-løsning? kom og hør om Byggeskadefondens erfaringer med grønne tage. Udfør et grønt tag korrekt? Hør om erfaringer hermed fra Grontmij. Introduktion til andre muligheder for overfladevand i forbindelse med regn, ved IBF og Expo-Net.
Arrangør: Bygningsteknisk Gruppe, IDA Syd

Program:

Kl. 14.00 – 14.20:             Barbara Kleinlercher fra Grontmij fortæller om opbygningen af grønne tage og erfaringer hermed i udlandet

Kl. 14.25 – 14.55:             Teknisk chef Jens Dons fra Byggeskadefonden fortæller om erfaringer fra 1-års eftersyn på grønne tage i Danmark og om Byggeskadefondens principielle holdning til disse tage

Kl. 15.00 – 15.30:             Kaffepause og netværk

Kl. 15.30 – 16.00:             Kim Falkenberg fra IBF fortæller om permeable belægninger og underliggende bærelag som forsinkelse af overfladevand

Kl. 16.05 – 16.25:             Niels Arp-Nielsen fra Expo-Net fortæller om regnbede og faskiner

Kl. 16.25 – 17.00:             Spørgemål, debat og afslutning

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close