22-05-2018 19:34:04

BAT-arbejdet under det nye IE-direktiv

Arrangør: IDA Miljø

Den 6. januar 2013 træder afløseren for IPPC-direktivet, IED, i kraft. Efter det nye direktiv bliver konklusionerne fra EU’s arbejde med Best Available Techniques (BAT) bindende og skal være implementeret på alle relevante virksomheder i EU, senest 4 år efter de er vedtaget af Kommissionen.

På mødet vil vi
• orientere om planer og procedurer for BAT-arbejdet
• høre om erfaringerne fra arbejdet med nogle af de BAT-referencedokumenter (BREF), der vil få bindende virkning efter vedtagelse
• drøfte hvordan danske virksomheder kan bidrage til udviklingen af kravene
• se på de miljøteknologiske perspektiver.


13.00 – 13.10  Velkomst og introduktion. Helge Andreasen, IDAmiljø.

13.10 – 13.50 En styrket indsats for BREF-arbejdet i DK og i EU. v/ Funktionsleder Ulla Ringbæk, Miljøstyrelsen.

13.50 – 14.10 Arbejdet med revision af BREF-dokumentet for glasindustrien, v/ Thorstein Jørgensen, Rockwool International.

14.10 – 14.35 Erfaringer og læring fra den igangværende revision af BREF for svine- og fjerkræbrug v. Kristian Snorre Andersen, Miljøstyrelsen.
 
14.35 – 14.55 Hvordan vil DI understøtte det danske BREF-arbejde. v/Morten Løber, DI.

14.55 – 15.20 Kaffepause

15.20 – 15.40 Landbrug og Fødevarers forventninger til den danske deltagelse i BREF-arbejdet. v/Miljøchef Anette Christiansen, Landbrug & Fødevarer.

15.40 – 16.05 Perspektiverne i bindende BAT-bestemmelser set fra en miljøteknologisk virksomheds vinkel. v/ Joakim R. Thøgersen, Haldor Topsøe A/S.

16.05 – 16.40 Stiller kravet om hurtig implementering af BREF-konklusionerne på den enkelte virksomhed nye krav til samarbejdet mellem myndighed og virksomhed? v/Miljø- og sikkerhedschef Dorte Riis Sørensen, Dalum Papir A/S og kontorchef Yvonne Korup, Miljøstyrelsen Odense.    

16.40 – 17.00 Opsummering og afslutning ved Ulla Ringbæk, Miljøstyrelsen og Helge Andreasen, IDAmiljø.

Husk at tilføje/rette din e-mail adresse på MinSide på IDA.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering og nyhedsbreve

Kommende arrangementer
fra IDA Miljø

25 maj.
We Work Global Goals
  • Ingeniørforeningen, IDA, København V
  • fredag d. 25. maj kl. 13:00
28 maj.
Nordic Polymer Days 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 28. maj kl. 12:00
28 maj.
Ny vejledning for miljøvurdering af planer og programmer
  • NIRAS, Aarhus C
  • mandag d. 28. maj kl. 15:00
6 jun.
Introduktion til QGIS
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 06. juni kl. 17:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close