14-08-2018 22:59:38

Besøg i Nationalmuseets konserveringsværksteder i Brede Værk

Besøg i Nationalmuseets konserveringsværksteder i Brede v/ konserveringstekniker Anne Le Boëdec Moesgaard m.fl.
Arrangør: IDA - Historisk Teknologi, HITEK

Nationalmuseets konserveringsværksteder har huse i Brede Værks historiske bygninger, som har været museets eje siden 1959. På ”Bevaring og Naturvidenskab”, som er en af museets tre store afdelinger, arbejder circa 100 konservatorer, forskere, museumsarbejdere og administrativt perso-nale, og varetager en bred vifte af opgaver indenfor bevaring af kulturarv, både internt som til eks-terne kunder. Konserveringsværkstederne dækker over stort set alle områder, fra kirke- og byg-ningsinventar, kalkmalerier, skulpturer til tekstiler og arkæologiske fund. Nogle af museets maga-siner ligger også i Brede og bliver passet af et korps af specialiseret museumsarbejdere.

Rundvisningen vil tage os igennem de værksteder, som beskæftiger sig med træ-, tekstil- og metal-konservering, af såvel historiske som arkæologiske genstande. Vi skal også kigge ind i et magasin og høre lidt om principperne bag opbevaring af museumsgenstande.

Tilvalg

Ledsager
kr. 0

Kommende arrangementer
fra IDA - Historisk Teknologi, HITEK

13 sep.
Rundvisning i Vilhelm Lauritzen's Lufthavnsterminal i Kastrup
  • Vilhelm Lauritzen's Lufthavnsterminal, Kastrup
  • torsdag d. 13. september kl. 11:00
13 sep.
Den Transiranske Jernbane
  • EY-huset,, Århus
  • torsdag d. 13. september kl. 16:00
19 sep.
Da Christian d. 3 forsøgte at styre vejtrafikken. Introduktion af nye transportteknologier
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 19. september kl. 16:30
9 okt.
Fra sporvogne til letbaner
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 09. oktober kl. 16:30
17 okt.
Om sporvogne og by-trafik. Besøg på Sporvejsmuseet Skjoldnæsholm
  • Sporvejsmuseet Skjoldnæsholm, Jystrup Midtsjælland
  • onsdag d. 17. oktober kl. 11:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA - Historisk Teknologi, HITEK

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close