18-10-2018 03:05:21

Besøg hos Cimbria

Cimbria’s Projektafdeling er en af verdens førende producenter af industrielle anlæg til behandling af korn- og frøafgrøder overalt på jorden. Cimbria har en omsætning på 1,2 mia. kr. og en medarbejderstab på 900 fordelt over hele verden.
Arrangør: Mors-Thy Afdeling, IDA Nord

Cimbria’s Projektafdeling er en af verdens førende producenter af industrielle anlæg til behandling af korn- og frøafgrøder overalt på jor­den. Cimbria har en omsætning på 1,2 mia. kr. og en medarbejderstab på 900 fordelt over hele verden. Virk­somheden forventer en fortsat vækst som leverandør til bl.a. ledende in­ternationale virksomheder, der i de kommende år vil investere kraftigt i forskning, forædling og produktion af såsæd, der skal imødekomme be­hovet for en global forøgelse af føde­vareproduktionen.

Designer, leverer og bygger industrielle proceslinjer og turnkey anlæg. Afdelingen har ansvaret for kontrakt-gennemførelse fra underskrift til aflevering af anlæg og beskæftiger pt. 150 medarbejdere, primært ingeniører, teknikere og faglærte, heraf mange rejsende og udstationerede medarbejdere.

Der er begrænset deltagerantal.


Tilvalg

Ledsager
kr. 0

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close