15-10-2018 21:35:47

Besøg hos Dansk Dekommissionering på Risø

Hvad blev der af de nukleare anlæg på atomforsøgsstation Risø? Dansk Dekommissioning er i gang med en sikkerhedsmæssig forsvarlig nedtagning af de gamle anlæg. Kom og hør nærmere fra én, der også var med i driften af reaktor DR3
Arrangør: El-& IT-gruppen, IDA Nordsjælland
Medarrangør: IDA Elteknik

Besøget styres  af sektionschef  Kirsten Hjerrild Nielsen, som i dag har ansvaret for den tekniske del af dekommissioneringen, og som  kender reaktor DR3 fra deltagelse i driften. 

Besøget starter med et ca. 45 min foredrag om opgavetyper,  planlægning af aktiviteter, beskrivelse af de særlige processer, herunder nødvendigvis også hensyntagen til de sikkerhedsmæssige aspekter. 

Senere bliver der guided besøg i reaktorhal 3 i grupper af maksimalt 15 personer. Der bliver måske også  andre muligheder for onsite besøg.

 

Praktiske forhold

Adgang til området sker ved henvendelse i portvagten, som senest en uge før besøget får udleveret navneliste  fra arrangøren. Der er ca. 1 km fra portvagten til mødestedet; men det er tilladt at køre med eget transportmiddel fra port til mødested, hvor der er parkeringspladser. Der arrangeres ikke fælles transport fra port til mødested. 

Af sikkerhedsmæssige grunde gælder det:

at personer  under 14 år ikke har adgang til reaktorhal mm.

at påklædning skal være med lange benklæder / lange ærmer  

at bruge praktisk fodtøj 

 

Vel mødt til et spændende arrangement.

 

 

 

 

 

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close