17-11-2018 10:16:07

Besøg hos OxyGuard International A/S

Hvem sørger for at dine fisk har det godt, og hvem sikrer at kraftværkskedlerne ikke korroderer. Besøg OxyGuard International og hør nærmere.
Arrangør: El-& IT-gruppen, IDA Nordsjælland
OxyGuard er en dansk nichevirksomhed, grundlagt for knap 30 år siden. Virksomheden udvikler og producerer iltmålesystemer til måling af ilt i væsker og gasser.
 
Det største marked er akvakulturindustrien til hvilket firmaet er verdens suverænt største leverandør af måleudstyr, der også omfatter pH, salinitet opløst CO2, temperatur m.m. Mere end 98 % af produktionen går til eksport. Firmaet producerer også ilt- og CO2 målesystemer til vand/dampfasen på kraftværker og har løbende forsknings- og udviklingssamarbejde med denne sektor.
 
OxyGuard er en succes-iværksætter historie, der forhåbentlig kan inspirere andre til at selv at gå igang. Firmaets grundlægger vil være tilstede og fortælle den nærmere historie og vise noget af produktionen frem.
Der severes en sandwich og kaffe/the/vand

 

 

 

 

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close