17-11-2018 22:52:05

Besøg på et gårdbiogasanlæg, Tandergård

Besøg på et gårdbiogasanlæg, Tandergård, En forlængelse af firmabesøget ved EC Power kraftvarmeanlæg. Så man kan se et minikraftvarmeanlæg på virkeligt arbejde.
Arrangør: Elektroteknisk Gruppe, IDA Østjylland

Gosmer Biogas Anlæg

Siden starten af 90’erne har Jens Pedersen, Gosmer smede- og maskinforretning eksperimenteret med fremstilling af biogas. Han er én af vore pionerer inden for feltet, og har mange internationale kontakter. Gosmer Biogas ApS er stiftet af en række landmænd og teknikere, der har den filosofi, at biomassen skal blive, dér hvor den er, således at man minimerer transporten.

Tandergård

Brødrene Ole og Bent Munk etablerede i 2009 et biogasanlæg, til behandling af gyllen fra deres 1200 svin, og her står i dag 2 stk. EC Power minikraftvarmeanlæg og 2 stk. 120 kW kedler, der anvender biogassen.
Varmen fra gyllekølingen bruges dog ikke til opvarmning af stalden men derimod til opvarmning i gyllereaktoren i det biogasanlæg, projektet også omfatter. Varmen herfra bruges så til opvarmning.
Gylleseparation og biogasanlæg var ikke en betingelse for at få tilladelse.
"Men vi har taget udgangspunkt i, hvor vi er, og hvem der giver os tilladelsen. Det er Aarhus kommune, som har meget fokus på vandmiljø, fosfor med videre. Vi har et lille overskud af fosfor i marken, og det kan vi nedsætte med otte-ti procent, og vi reducerer -udledningen med 175 ton årligt. I kraft af gylleseparationen kan vi fuldgøde med gyllen,"
Brian Munk – anden generation i firmaet – vil fortælle om udfordringerne ved at lave gylle om til biogas og værdifuldt slam.
Henrik Pedersen, der er anden generation i Gosmer Biogas, vil styre rundvisningen og fortælle om biogas systemet.

Det lugter lidt på gården, så tag ikke det fineste tøj på.
Efter arrangementet er Elektroteknisk Gruppe vært ved et let traktement.

Max deltagerantal 20. Ved mere end 20 vil rundvisningen foregå i hold.

Gratis arrangement iht. IDAs regler.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommende arrangementer
fra Elektroteknisk Gruppe, IDA Østjylland

26 nov.
Den Gode, den Onde og den Grundige kode
  • EY Huset, Aarhus C
  • mandag d. 26. november kl. 16:00
6 dec.
Teknologisk foredrag med Nikolaj Sonne
  • SVM Automatik A/S, Silkeborg
  • torsdag d. 06. december kl. 17:30
9 dec.
Børn, Æbleskiver, VR og micro:bit
  • Alexandra Instituttet, Aarhus N
  • søndag d. 09. december kl. 10:00
11 dec.
Elektroteknisk julearrangement
  • EY Huset, Aarhus C
  • tirsdag d. 11. december kl. 19:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close