25-02-2018 04:50:25

Besøg på Hillerød Kraftvarmeværk

Besøg Hillerød Kraftvarmeværk og se et af de anlæg, der leverer fjernvarme til Hillerød. Du får samtidig information om det kommende nye biobaserede kraftvarmeværk med oliebaseret kreds-proces, ORC, som vil stå færdigt i foråret 2016.
Arrangør: El-& IT-gruppen, IDA Nordsjælland
Medarrangør: IDA Elteknik

Det eksisterende gasfyrede kraftvarmeværk i Hillerød har mere end 20 år på bagen; men er naturligvis løbende blevet vedligeholdt og forbedret. Det gælder også SRO (Scada) anlæg.  

Vi får en introduktion til anlægget, samt lidt mere information om de andre enheder, der leverer varme til Hillerød, herunder Vestforbrændingen og det mindre biobrændselanlæg, som også ejes af Hillerød Forsyning. 

De kommende  anlæg med olie som kredsprocesmedie vil blive omtalt; men opførelsen af de anlæg er ikke startet endnu.

Der fortsættes med en rundvisning på værket, og der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål. 

 

Kommende arrangementer
fra El-& IT-gruppen, IDA Nordsjælland

14 mar.
Årsmøde EL-& IT-gruppen, IDA Nordsjælland
  • Weibel Scientific A/S, Allerød
  • onsdag d. 14. marts kl. 20:00
10 apr.
Helsingborg - en Smart Miljøby der er Kvalitetscertificeret
  • Helsingborg Rådhus, Helsingborg
  • tirsdag d. 10. april kl. 16:30

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close