16-11-2018 08:54:18

Besøg på Odense Adelige Jomfrukloster

Arrangør: Samfundsteknisk Udvalg, IDA Fyn


Klostret er overtaget af Realdania Byg, som er i gang med et uhyre spændende restaureringsprojekt, idet klostrets historie går tilbage til 1500-tallet. Vi skal se klostret og høre om dets historie og restaureringsprocessen.

I forlængelse heraf kører vi til Center for Bygningsrestaurering på Billedskærervej 13, 5230 Odense M. Centret har opbygget et særligt efteruddannelsestilbud i bygningsrestaurering for alle håndværksfagene. Lederen, arkitekt Mogens Victor Andersen, vil fortælle om centrets aktiviteter og er vært ved lidt mad og drikke.

Pris og tilmelding
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmeld dig via ida.dk/124687 eller på 33184818 eller moede@ida.dk senest d. 17. november.

 

Kommende arrangementer
fra Samfundsteknisk Udvalg, IDA Fyn

4 dec.
Danmarks grønneste storby med plads til byliv
  • Odense Slot Mødelokale Rosen Indgang C Nørregade 36 5000 Odense C
  • tirsdag d. 04. december kl. 15:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close