18-11-2018 19:51:57

Besøg SE's (Syd Energi) nye domicil i Esbjerg (lukket for tilmelding)

Rundvisning, Energioptimering og Historie
Arrangør: Elektroteknisk Gruppe, IDA Syd

Elektroteknisk gruppe, IDA Syd inviterer til rundvisning i SE’s nye bygning i Esbjerg.

Vore to rundvisere, Bjarne V. Sørensen og Børge Petersen, vil efter velkomsten og en kort overordnet orientering vise rundt i bygningen, hvor der vil blive mulighed for at se og høre mere om huset.

Det nye domicil sætter nye grænser for passiv- og plusenergi huse. SE har valgt at fokusere på den del af energiforbruget, som opgøres i henhold til det danske bygningsreglement, nemlig energiforbruget til bygningens driftsopvarmning, køling, varmt brugsvand, el, ventilation og pumper samt belysning.

Optimering af disse energiforbrug har SE løst ved at tage helt ny spændende tekniske løsninger i brug.

De valgte løsninger vil sætte nye standarder i fremtidens bygninger - kom og få en spændende oplevelse i denne unikke bygning.

Vi slutter på tagterrassen på 3. sal og får blæst håret grundigt igennem. Derefter går vi i kantinen i umiddelbar tilknytning til tagterrassen. Her er SE vært ved sandwich/vand, og vore rundvisere vil besvare spørgsmål om byggeriet og de spændende tekniske løsninger, som huset rummer samt orientere om SE's historie.

Deltagelse er gratis

Deltagelse efter IDA´s regler


 

Tilvalg

Ledsager
kr. 0

Kommende arrangementer
fra Elektroteknisk Gruppe, IDA Syd

28 nov.
SE Energi i Sønderborg / Sdj.
  • SE Energi, Sønderborg
  • onsdag d. 28. november kl. 16:30
6 feb.
Kom til netværksmøde om FNs Verdensmål
  • Green Network Vejle, Vejle
  • onsdag d. 06. februar kl. 13:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close