14-12-2018 06:48:42

Besøg Solrød Biogasanlæg

Ideen med Solrød Biogas var at mindske problemer med lugtgener ved stranden fra tang og alger ved at fjerne materialet og anvende det i biogasproduktionen med de store restprodukter fra CP Kelco og Chr. Hansen.
Arrangør: BYG Sjælland, IDA Sjælland
Medarrangører: IDA Sjælland, Roskilde-Køge Afdeling, IDA Sjælland

Solrød Biogas forvandler restprodukter til grøn energi ved at anvender velkendt teknologi, hvor råmateriale fra industrien rest produkt fra fremstilling af mælkesyrer og pektinrest fra fremstilling af stivelsesmidlet pektin, der bruges i rigtig mange af de produkter vi køber i et supermarked samt tang fra stranden, organiske restprodukter fra fødevareindustrien og gylle fra landbruget – udrådnes i et iltfattigt miljø.  Efter at biomassen er afgasset i reaktortankene, bliver den lagret og herefter leveret tilbage til landbruget i form af gødning.

Den producerede gas sendes til Solrød Fjernvarmeværk og anvendes i en gasmotor, hvorved der årligt kan produceres ca. 25 GWh el og ca. 30 GWh varme. Elektriciteten afsættes på elmarkedet, mens varmen afsættes til fjernvarmeselskabet Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS).

De fleste Biogasanlæg anvender husdyrgødning spildevand og organiske rest- og affaldsprodukter til at producere biogas. Husdyrgødning udgør mere end tre fjerdedele af råvarerne i fælles- og gårdanlæg. Husdyrgødningen kommer hovedsagelig fra kvæg og svin.

Biogas er vedvarende energi, der kan erstatte fossil naturgas. Biogas fremstilles ved at ”afgasse”, dvs. udrådne, biomasse, f.eks. organisk affald, under iltfrie forhold. 

Husdyrgødning, spildevand og vådt organisk affald fra industri og husholdninger kan bruges i produktionen, der samtidig fungerer som affaldsbehandling. Når husdyrgødning bruges til biogas, reduceres udledningen af drivhusgasser fra husdyrholdet. Processen gør samtidig næringsstofferne i gødningen lettere tilgængelige for planter, samt reduceret udvaskning og ophobning af næringsstoffer til naturen, hvor vandløbene til søer og kystnære vande får det bedre.
 

Ved at fjerne tang fra standene sker der ikke forrådnelse til alger, der begynder at vokse, som forbruger al ilt i vandet omkring dem, så der opstår iltsvind med alt levende dør, både i vandet og nede i havbunden.
Genanvendelsen af tang og opsamlingen af gylle til brug på biogasanlægget løser således to problemer på én gang – både udvaskning og ophobning af næringsstoffer fra landbrug og strand.

Vi starter med et foredrag mens vi spiser en sandwich, hvor vi hører om anlægget opbygning. Deres erfaring med tang og sand. Vi står jo overfor massivt klima udfordring og en af vejene frem er at bygge flere biogasanlæg, hvor vi kan anvende organisk rest materiale til at fremstille metan gas, der kan bruges til at erstatte naturgas, fremstilling af elektricitet og varme eller som drivmiddel i biler og busser m.m.

Bagefter ser vi anlægget.

Det er gratis at deltage – dog opkræves et no-show-gebyr på DKK 200,-, dersom evt. afmelding ikke sker inden 3. dage før afholdelsen

 

Kommende arrangementer
fra BYG Sjælland, IDA Sjælland

9 jan.
Cognitive Buildings, hvor langt er vi kommet og mulighederne fremover
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 09. januar kl. 16:45
21 feb.
Optimering og brugen af de digitale teknologier indenfor byggesektoren
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 21. februar kl. 16:45
13 mar.
Optimering brugen af grønne energikilder til transportsektoren
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 13. marts kl. 16:45
27 apr.
Besøg på Vordingborg Slot og det nye Danmarks Borgcenter
  • Indgang til Danmarks Borgcenter, Vordingborg
  • lørdag d. 27. april kl. 10:00
Se alle kommende arrangementer fra BYG Sjælland, IDA Sjælland

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close