16-11-2018 13:05:14

Bestyrelseskursus – Forbered dig til professionelt bestyrelsesarbejde - Modul 3

Udvikling af Bestyrelsens individuelle og samlede handlekraft - Bestyrelsen fra gruppe til højt ydende team.Bestyrelsens årshjul. Råd fra den erfarne jurist. Forretningsorienteret tilgang til bestyrelsesarbejdet. Udviklingsplan for en bestyrelse.
Arrangør: IDA Lederforum Syddanmark

Kurset er en fortsættelse af Modul 1 og 2 med instruktørerne: Advokat Sebastian Ingversen fra LETT Advokatfirma og Chefkonsulent Bjørn Meier fra Kjerulf & Partnere A/S.

Undervisningsform:
Der lægges i programmet og emnerne op til, at deltagerne får mulighed for en aktiv løbende dialog med instruktørerne. Det skulle gerne bidrage til at stof-gennemgangen bliver levende og interessant for deltagerne.

Materiale:
Det på undervisningen gennemgåede materiale udleveres til deltagerne.

Herudover udleveres til hver deltager en ”værktøjskasse” med kopi af relevant lovgivning samt eksempler/inspirationsdokumenter, f.eks. bestyrelsesevaluering, forretningsorden, årshjul, direktionsinstruks.

Indhold:

1. Udvikling af Bestyrelsens individuelle og samlede handlekraft - Bestyrelsen fra gruppe til højt ydende team

- En bestyrelses samlede handlekraft hviler udelukkende på medlemmernes individuelle handlekraft. Gennemgang af de personlige parametre der bidrager til personlig handlekraft

- Nutidens bestyrelse skal kunne præstere som et team og ikke kun som gruppe. Præsentation af de elementer der i en bestyrelse kan arbejdes med for at der bliver tale om et højt ydende team.

2. Bestyrelsens årshjul

- Årshjulets grundlæggende principper, baggrund, formål og anvendelse.

- Gennemgang af konkrete eksempler på årshjul fra forskellige typer af virksomheder.

3. Råd fra den erfarne jurist til både det erfarne og nye medlem - samt den samlede bestyrelse

- Selskabets væsentligste kontrakter, herunder bestyrelsens rolle i forbindelse med fastlæggelse af selskabets risikoprofil/guidelines for aftaleindgåelse.

- Bestyrelsens rolle i forbindelse med generationsskifte og/eller salg af virksomheden.

- Bestyrelseshonorar; størrelse og udbetaling.

- Gennemgang af reglerne om bestyrelsesansvar. Bestyrelsesansvarsforsikring.

4. Forretningsorienteret tilgang til bestyrelsesarbejdet – Er der forskel i tilgangen på den mindre og store virksomhed?

- Instruktørerne vil bl.a. med baggrund i egen erfaring præsentere og diskutere forskelle i tilgang til forretningsorienteringen i bestyrelsen mellem mindre og større virksomheder.

5. Udviklingsplan for en bestyrelse

- Baggrund for og forslag til løbende at arbejde med en udviklingsplan for bestyrelsen vil blive gennemgået og diskuteret.

Deltagerprisen er inkl. forplejning.

Se alle moduler her:

MODUL 1: 21. september 2015 kl. 17.00 - 21.30 - arr.nr. 315173 Tilmelding nødvendig

MODUL 2: 28. oktober 2015 kl. 17.00 – 21.30 - arr.nr. 315175 Tilmelding nødvendig

MODUL 3: 17. november 2015 kl. 17.00 – 21.30 - arr.nr. 315176 Tilmelding nødvendig

Kommende arrangementer
fra IDA Lederforum Syddanmark

22 nov.
Konflikthåndtering fra fronten med Carl Plesner
  • Hotel Scandic Kolding, Kolding
  • torsdag d. 22. november kl. 17:00
14 jan.
Erhvervskonferencen Klima & Bright Green Business 2019 - Sønderborg Teater
  • Sønderborg Teater, Sønderborg
  • mandag d. 14. januar kl. 13:00
7 maj.
Asset Management – Vejen til god ledelse af virksomhedens aktiver
  • Fredericia Maskinmesterskole, Fredericia
  • tirsdag d. 07. maj kl. 14:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close