22-10-2018 12:46:34

Bioenergi i praksis: Fra biomasse til el og varme

Arrangør: Energiteknisk Gruppe, IDA Nord


Kom med og se Nordens største fluidized bed forgasser og Danmarks største biogasanlæg!

Forgasning af biomasse er ikke en ny teknologi i Danmark. Under 2. verdenskrig blev teknologien allerede brugt i stor stil til at producere gas til motoriserede køretøjer grundet rationeringen af brændstof. Klimaudfordringerne, stigende priser på fossile brændsler og efterspørgsel efter grøn strøm har givet forgasning et stort fornyet potentiale.

Energiteknisk Gruppe arrangerer derfor udflugt til Nordens største fluidized bed forgasser og Danmarks største biogasanlæg!

Først går turen til Skive Fjernvarme hvor Nordens største fluidized bed biomasse forgasningsanlæg ligger, som også er verdens største forgasningsanlæg af sin art. Forgasningsanlægget leverer grøn strøm og varme til henholdsvis elnettet og Skive Fjernvarmes forbrugere ved hjælp af tre gasmotorer – til gavn for miljøet og forbrugerne.

Herefter går turen til Maabjerg BioEnergy. Maabjerg BioEnergy er et anlæg for bioenergi af hidtil usete dimensioner. Anlægget vil hvert år omdanne 650.000 tons gylle og anden biomasse til knap 18 mio. m3 biogas, som igen vil omdannes til grøn strøm og varme til gavn for Danmark og lokalområdet. Biogasanlægget fortrænger omkring 50.000 tons CO2 i drift. Derudover mindsker forgasningen af gylle landbrugets udledning af fosfor og kvælstof og brug af kunstgødning. Dog er biogas kun første skridt for Maabjerg BioEnergy, næste skridt bliver bioethanol.

Praktisk information:
- Afgang med bus kl. 8.45 fra Thomas Boss Gade, 9000 Aalborg
- Rundvisning kl. 10.00 på forgasningsanlægget hos Skive Fjernvarme, Thorsvej 11, 7800 Skive
- Rundvisning kl. 13.00 på biogasanlægget hos Maabjerg Bioenergy, Nupark 51, 7500 Holstebro
- Ankomst i Aalborg ca. kl. 17.00

Undervejs vil Energiteknisk Gruppe stå for et frokosttraktement. Giv derfor besked hvis du ønsker vegetarisk frokost, besked gives til hek@ida.dk

Giv gerne besked hvis du kører selv, besked gives til hek@ida.dk

Der er begrænset deltagerantal.

Prisen for at deltage er:
- IDA medlemmer, kr. 50
- IDA studerende, gratis
- Eksterne mødedeltagere, kr. 250
- Ledsagere: kr. 150
- Børn, kr. 100


Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering, aflysning og nyhedsbreve.

Tilvalg

Børn
kr. 100
Ledsager
kr. 150

Kommende arrangementer
fra Energiteknisk Gruppe, IDA Nord

27 nov.
Kursus i forbrændingsteknik – teori og praksis
  • Hotel Scandic Hvidovre, Hvidovre
  • tirsdag d. 27. november kl. 08:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close