21-02-2018 10:22:15

Biogasanlæg i Solrød

Arrangør: IDA Mechanical Sjælland

Solrød Kommune arbejder intensivt på at etablere et biogasanlæg i kommunen, der skal aftage tang og fedtemøg fra Køge Bugt, gylle fra landbruget og store mængder restprodukter fra den lokale pektinfabrik CP Kelco. Kommunen har sat som mål at reducere de kommunale drivhusgasudledninger med 50% i 2025, og af det forventes biogasanlægget at levere over halvdelen af reduktionen.

Selve biogasanlægget etableres i tæt samarbejde med CP Kelco, VEKS, landbruget og Solrød Strandrenselaug. Samarbejdet er et fornemt eksempel på et offentligt-privat samarbejde, og netop dette stærke samarbejde spiller en vigtig rolle for projektets virkeliggørelse. Ligeledes har samlingen af mange kompetencer været en afgørende faktor for projektets succes, hvor især Roskilde Universitet har leveret væsentlige input til udviklingen af projektet.

Solrød Kommune har netop som de første i Danmark, og et af 8 projekter i Europa, indgået en aftale med EU om støtte via EU-initiativet ”Mobilising Local Energy Investments”, der har til formål at hjælpe offentlige myndigheder (kommuner eller regioner) med at forberede og iværksætte investeringer i vedvarende energiprojekter. Støtten gives ikke til selve opførelsen af biogasanlægget, men relaterer sig til de rådgiverydelser, som projektet har behov for at tilknytte i forbindelse med det forberedende arbejde forud for etableringen af biogasanlægget. Det vil sige til blandt andet udarbejdelse af udbudsmateriale, økonomisk og juridisk rådgivning. En væsentlig årsag til, at Solrød Kommune modtager støtte til projektet fra EU, er ifølge EU den måde som Solrød Kommune har fået så vidt forskellige interessenter til at spille sammen, og fordi projektet løser så mange forskelligartede problematikker på en og samme tid.

Der serveres sandwich og drikkevarer. Deltagelse er gratis og iht. IDAs regler.

Kommende arrangementer
fra IDA Mechanical Sjælland

6 mar.
Årsmøde i IDA Mechanical Sjælland
  • Scandic Roskilde , Roskilde
  • tirsdag d. 06. marts kl. 18:00
8 mar.
Vores digitale tvilling gror frem i forskermiljøet
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 08. marts kl. 18:00
4 apr.
Digital 5D – Projektering/byggestyring fra forprojekt frem til aflevering
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 04. april kl. 16:45
5 apr.
Highlights – de vigtigste nyheder i Solidworks 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 05. april kl. 16:45
10 apr.
Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 10. april kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Mechanical Sjælland

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close