16-11-2018 13:08:37

Biomasse - CO2 neutral eller ej?

Arrangør: Energiteknisk Gruppe, IDA Nord


Biomasse har en central rolle i de fleste energiplaner for fremtidens energisystem. Oftest bliver biomasse omtalt som værende mere bæredygtigt, mindre CO-udledende – og måske endda CO-neutralt – end fossile alternativer.

Metoden til at beregne CO-emissioner i brændslers livscyklus er LCA – livscyklusvurdering.

Oplægget vil komme ind på de mest centrale elementer i LCA af forskellige typer biomasse, og herunder også de såkaldt indirect land use changes (iLUC) samt påvirkning af carbon i plantemateriale. Inkludering af iLUC og carbon i plantemateriale kan for nogle typer biomasse betyde, at CO-udledningen bliver væsentligt højere end man normalt regner med – og i nogle tilfælde værre end kul.
Der vil blive præsenteret og diskuteret nye resultater for en lang række forskellige typer biomasse.

Der vil blive serveret en sandwich samt en øl/vand til arrangementet.

Deltagelse er gratis i henhold til IDAs regler.


Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering og nyhedsbreve.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close