21-11-2018 03:04:39

Biomasse i Thisted Kommune

Arrangør: Mors-Thy Afdeling, IDA Nord

Thisted kommune er som en af Europas førende klimakommuner fokuseret på vedvarende at øge sin udnyttelse af bæredygtige og klimavenlige energiløsninger. Kommunen rummer store biomasseressurcer især baseret på områdets omfattende og effektive landbrug. Endvidere er der i kommunen store arealer med skov- og naturarealer, ikke mindst i Nationalpark Thy og Thy Statsskovdistrikt.

Thisted Kommune, Landbo Thy og Mors Thy Familielandbrug har gensidige interesser i at få udviklet anvendelsen af biomasse i kommunen. Fra kommunens side drejer det sig om øget CO2 – neutralitet, klima- og miljøforbedringer og en større selvforsyningsgrad mht. energi. Landbrugets organisationer har fokus på de samme mål og desuden en udvikling af landbrugets muligheder for øget bæredygtighed, bedre økonomi og en innovativ produktionsstrategi.

Thisted Kommune og Landbo Thy gennemfører for tiden et fælles forprojekt for at sikre en proaktiv fælles indsats mod disse mål og ønsker i denne proces at inddrage alle øvrige lokale interessenter i disse bestræbelser.

På den baggrund inviteres energiproducenter, energiforbrugere og egnens erhvervsvirksomheder til dette temamøde.

Program:

Velkomst - Morten Yde, Formand for Landbo Thy

Indledning - Henning Holm, Formand for Thisted Kommunes Udvalg for Miljø og Teknik

Præsentation af projektet og dets resultater - Leif Amby, DANINCO ApS
Gennemgang af kortlægningen og biomassepotentialerne i Thisted Kommune.

Landbruget biomassepotentiale – nu og i fremtiden – i Thisted Kommune - Søren Ugilt Larsen, AgroTech A/S
Perspektiver og muligheder med afsæt i de mængder, som kortlægningen har klarlagt. Muligheder for udvikling og vækst i biomassemængden i fremtidens landbrug. Kan vi øge vort potentiale for bioenergi i Thisted kommune og fastholde landbrugsproduktionen?

Thisted Kommunes planer for biomasse/-energi.  - Lise Degn, Thisted Kommune
Thisted kommune er i gang med at planlægge fremtidens energiforsyning. Her spiller biomasse en vigtig rolle. Hvordan indretter vi os på det?
 
Teknologiske udviklingsmuligheder - Biomasse fra affald.
Bjarne Larsen, Komtek A/S
Håndtering af biomasse fra affald kræver nye teknologiske løsninger. Komtek A/S har mange års erfaringer på dette område og er på vej med nye løsninger.

Fremtidens biogasproduktion - Henrik Lauersen, Xergi A/S
Biogas er kodeordet i snart sagt alle løsninger for en bæredygtig energiforsyning. Xergi har løsninger, som måske vil passe til nogle af opgaverne i Thisted kommune.

Dialog - Paneldebat mellem foredragsholderne og mødedeltagerne
Udvikling kræver ideer og beslutninger. Oplægsholderne stiller op til en dialog med mødedeltagerne, der opfordres til at bringe egne ideer ind i debatten.

Opsamling - Aftenens mødeleder – Torben Juul-Olesen, Thisted Kommune
Tak for i aften!
Afrunding.

Deltagergebyr:
Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig af hensyn de praktiske forhold med lokaler og kaffen.

Tilmelding: Tilmeld dig til Landbo Thy, telefon 96 18 57 00 eller e-mail dbs@landbothy.dk og husk også at tilmelde dig på arr.nr. 124228

Kommende arrangementer
fra Mors-Thy Afdeling, IDA Nord

30 nov.
Julefrokost i Mors-Thy Afdelingen 2018
  • Østvildsund Gl. Færgekro, Erslev
  • fredag d. 30. november kl. 18:00
20 feb.
Generalforsamling - Mors-Thy Afdeling, Nordjysk Region
  • Øst Vildsund Gl. Færgekro, Erslev
  • onsdag d. 20. februar kl. 18:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close