20-10-2018 23:51:45

Biomasseforgasning til en fossilfrit energisystem

Arrangør: IDA Grøn Teknologi

Besøg BioSynergi's forgasningsanlæg i Græsted og hør om status for virksomhedens forgassere og fremtiden for biomasseforgasning i Danmark.

Gennem en årrække har innovative danske virksomheder udviklet biomasseforgasningsanlæg til fremstilling af kraftvarme. Målet har været at udvikle små anlæg, der kan fremstille elektricitet på en effektiv måde og erstatte naturgasfyrede anlæg eller rent varmeproducerende anlæg i fjernvarmesektoren og dermed være en vigtig trædesten på vejen mod et energisystem uden fossile brændsler.

 

BioSynergi er et eksempel på en udviklingsvirksomhed, der er på rette spor og står overfor at skulle demonstrere sin teknologi i større skala i Hillerød i nærmeste fremtid.

 

Men hvordan står de danske teknologier i konkurrencen med udenlanske virksomheder og hvordan er markedet i en tid, hvor der tales frit brændselsvalg for de naturgasfyrede anlæg og de store energi- og klimaversioner kredser om central elproduktion?

 

Vi skal besøge virksomhedens pilotanlæg i Græsted (Mesterbuen 8-10 i Græsted), men lægger ud med at mødes i Gribskovhallen for at høre fire oplæg om:

 

- Teknikken i forgasningsanlægget ved Henrik Houmann Jakobsen, BioSynergi Proces ApS

- Den innovative finansieringsmodel, der er taget i brug til det kommende demonstrationsanlæg ved Erik Christiansen,
  EBO Consult A/S

- Fremtiden for biomasseforgasning og småskala kraftvarmeanlæg på fast biomasse i Danmark ved Finn Bertelsen,
   Energistyrelsen

- Den danske strategi for udvikling af forgasningsteknologi, der netop er udarbejdet af FORCE Technology for DI Bioenergi
  ved Morten Tony Hansen, FORCE Technology.

 

Der vil være transport mellem hallen og anlægget omkring kl. 17 - det forventes at deltagerne selv sørger for transporten og evt. finder sammen om transporten.

 

Selskabet  for Grøn Teknologi er vært ved let forplejning under arrangementet.

 

Husk! at opgive din mailadresse ved tilmelding, da der bliver udsendt elektronisk evalueringsskema efter mødet.

 

Kommende arrangementer
fra IDA Grøn Teknologi

31 okt.
Omdannelse af biomasse ved hjælp af bæredygtige energikilder
  • EY-Huset, Aarhus C.
  • onsdag d. 31. oktober kl. 16:45
9 nov.
IDA Bæredygtighedskaravanen: Besøg hos KLS Pureprint A/S og Chr. Hansen A/S
  • KLS Pureprint A/S, Hvidovre
  • fredag d. 09. november kl. 12:30
13 nov.
Den bæredygtige byggeplads og Cirkulær økonomi i Byggesektoren
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 13. november kl. 16:45
26 nov.
Klimapolitik på vej mod 2050
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. november kl. 12:00
12 mar.
Optimering brugen af grønne energikilder til transportsektoren
  • EY Huset, Aarhus C
  • tirsdag d. 12. marts kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Grøn Teknologi

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close