22-02-2018 10:03:13

Biomassens betydning i det biobaserede samfund!

Bemærk! Ny dato er 12.11.2013
Arrangør: IDA Miljø

Råvare til biogas i dag og bioraffinaderiet i fremtiden. Vi er på vej ind i det biobaserede samfund, hvor økonomien i stigende omfang baserer sig på anvendelsen af biologiske råvarer frem for fossile. Det betyder, vi skal overveje, hvordan vi som samfund, erhverv og virksomheder kan udnytte biomassen blandt andet som alternativ til fossile brændstoffer, materialer og nye råstoffer. Med andre ord skal vi finde tekniske løsninger på anvendelsen af den mængde organisk materiale, som samfundet producerer som affald fra husholdninger, industri og landbrug eller ved dyrkning.

Én af de store udfordringer i dag er at skaffe supplerende biomasse nok til effektiv biogasproduktion af gylle. Hvilke muligheder har vi i øvrigt for udnyttelse af organisk affald fra industri og husholdninger? Hvorfra skal vi skaffe supplerende biomasse til at opfylde de politiske målsætninger og har vi de rette incitamenter?

Hvilke former for udnyttelse af biomassen skaber den største værdi ud fra både en samfundsmæssig og driftsmæssig vinkel i dag og i fremtiden? Hvilke muligheder er der i fremtiden for anvendelse af de ”biologiske råvarer”?  Hvilke former for anvendelse af højværdistoffer i biomassen kan bidrage til samfundsøkonomien?

Bl.a. disse spørgsmål vil blive søgt besvaret ved indlæg fra både forskere, interesseorganisationer samt fra virksomheder.

Program
10.00-10.10 Introduktion v./Kurt Nielsen el. Ole Sinkjær IDAmiljø

10.10-10.35 Regeringens Ressourcestrategi v/Linda Bagge, Miljøstyrelsen

10.35-11.00 Produktion af biomasse - ”10 mio. tons planen” v/ Seniorforsker Uffe Jørgensen, Aarhus Universitet

11.00-11.25 Udfordringerne med den manglende biomasse til biogasproduktion v./Seniorkonsulent Kurt Hjort-Gregersen, Agrotech

11.25-11.40 PAUSE

11.40-12.05 Biogas i samfundsøkonomien v/Seniorforsker Brian H. Jacobsen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

12.05-12.30 Bioraffinering - olieraffinaderiets afløser? v/Sales Manager Martin Møller, DONG Energy

12.30-13.15 FROKOST

13.15-13.40 Visionen med Billund BioRefinery v/Forsyningsdirektør Ole Pedersen Johnsen, Billund Vand A/S

13.40-14.05 Anvendelsen af grønne ressourcer i det biobaserede samfund v/ Chefkonsulent Bruno Sander Nielsen, Landbrug&Fødevarer

14.05-14.20 PAUSE

14.20-14.45 Muligheder for anvendelse af biomasse fra landbrugsproduktionen v/Chefkonsulent Claus Bo Andreasen, Aarhus Universitet

14.45-15.10 Makroalger til bioethanol og højværdistoffer v/Seniorkonsulent Anne-Belinda Bjerre, Teknologisk Institut

15.10-15.35 Hvad er perspektiverne ved bioraffinering? v/Direktør Anne Grethe Holmsgaard, BioRefining Alliance

15.35-16.00 Diskussion og afslutning v./Kurt Nielsen el. Ole Sinkjær IDAmiljø

Kommende arrangementer
fra IDA Miljø

5 mar.
Cirkulær økonomi - det nye sort
  • Moesgaard Museum, Højbjerg
  • mandag d. 05. marts kl. 09:30
8 mar.
Nyt om miljøfremmede stoffer i spildevand - hvad ved vi og hvor langt er vi kommet?
  • Ingeniørforeningen, IDA, København V
  • torsdag d. 08. marts kl. 09:00
19 mar.
Kampen om Amager Fælled
  • Ingeniørforeningen, IDA, København V
  • mandag d. 19. marts kl. 15:00
21 mar.
Generalforsamling IDA Miljø 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 21. marts kl. 16:30
17 apr.
Udviklingsprojekter med miljøperspektiv - hvor og hvordan?
  • Ingeniørforeningen, IDA, København V
  • tirsdag d. 17. april kl. 09:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Miljø

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close