16-10-2018 01:45:41

Bistanden på finansloven 2018

Med baggrund i den nye udviklingspolitiske og humanitære strategi og den nye budgetramme vil Ulla Tørnæs forklare de prioriteringer, der ligger til grund for regeringens finanslovsforslag for 2018.
Arrangør: IDA Global Development

Rammen for finanslovsforslaget for 2018 er: (1) den finansielle, nemlig de 0,70 % af GNI og (2) den nye ”Verden 2030 – Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi” (Strategien) med prioritering i forhold til verdensmål, globalt og i landekategorier (figur 1) som er vedtaget af alle Folketingets partier (forligspartierne) undtagen Enhedslisten. Denne ramme har været diskuteret flere gange, inklusive ved tidligere arrangementer i IDA Global Development og vil derfor ikke være i fokus for dette møde. Det vil udmøntningen i kroner og ører derimod.

Forslaget til finanslov for 2018 er regeringens udspil til forligspartierne (Folketinget) som en udmøntning i konkrete ressourceallokeringer. Forhandlingerne i Folketinget vil være lakmustesten for styrken i Strategien som et strategisk instrument til konkret at foretage de valg (prioriteringer), der kræves for at allokere midlerne indenfor 0,7 % rammen.

Mødet i IDA Global Development den 13. september fra 17:00 til 19:00 vil være den første og måske eneste chance for direkte at høre fra og diskutere med Udviklingsministeren omkring finansloven inden, Folketinget går i gang.

Efter et kort oplæg fra Ulla Tørnæs vil Tim Whyte (Generalsekretær i MS/ActionAid); Sarah Kristine Johansen (politisk koordinator CARE) og Bjørn Førde (tidligere direktør for DIPD og mange år ved UNDP og MS) sætte diskussionen i gang.

Program

Udviklingsminister Ulla Tørnæs vil præsentere finanslovens hovedtal og ændringerne ift. tidligere års finanslove og forklare hvorfor, regeringen har valgt at prioritere / allokere, som man har gjort indenfor de finansielle (0,7 % af GNI) og strategiske (figur 1) rammer.

De tre diskutanter med ”license-to-grill” vil udfordre ministeren og skyde debatten i gang.

Tim Whyte vil fokusere på de store linjer og skift i prioriteter over de seneste år

Bjørn Førde vil fokusere på de bi-og multilaterale allokeringer med speciel vægt på Danmarks deltagelse i det internationale samarbejde gennem, f.eks. FN organisationerne

Sarah Kristine Johansen vil fokusere på allokeringerne til miljø og klima

Spørgsmål fra salen og diskussion.

Netværksbuffet.

Mødet er gratis – men kræver forudgående tilmelding.

Kommende arrangementer
fra IDA Global Development

9 nov.
IDA Bæredygtighedskaravanen: Besøg hos KLS Pureprint A/S og Chr. Hansen A/S
  • KLS Pureprint A/S, Hvidovre
  • fredag d. 09. november kl. 12:30
22 nov.
Er danske erfaringer relevante for myndighederne i andre lande?
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 22. november kl. 17:30

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close