24-05-2018 15:42:40

BorgerDELTAGELSE i planlægning og byudvikling

Arrangør: Nordjyske Planlæggere, IDA NordNordjyske Planlæggere inviterer til et fyraftensmøde om borgerdeltagelse og planlægning.

Borgerinddragelse er en af grundstenene i dansk planlægning – med en prominent placering i planlovens formålsparagraf. Ofte har borgerinddragelsen dog mere karakter af en rituel proces hvor borgerne måske nok høres, men sjældent får egentlig indflydelse på planlægningen.

Nordjyske Planlæggere har fået fat i to spændende oplægsholdere, der vil præsentere en anderledes vinkel på borgerdeltagelse og diskutere udfordringer og perspektiver.

Ditte Staun Munch Ledet fra Skive Kommune vil fortælle om deres tilgang til borgerdeltagelse i bl.a. landsbyudviklingen i Skive Kommune – her er det borgerne selv, der udvikler planerne!
Thomas Fabian Delman fra arkitektfirmaet Kollision har netop færdiggjort en phd om borgerdeltagelse under titlen: "Den igangværende by – borgerdeltagelse og byudvikling", hvori Thomas udfordrer den eksisterende (politiske) praksis med henblik på at udvikle og kvalificere borgerdeltagelsesprocessen i fremtidens byudvikling.

Der er lagt op til en eftermiddag med masser af inspiration til nye og anderledes måder at arbejde med borgerdeltagelse. Vi håber også, at I har lyst til en god diskussion om hvorfor vi skal have borgerdeltagelse i planlægningen og hvad god borgerdeltagelse er.

Arrangementet afsluttes med sandwich og øl/vand.

Det er gratis at deltage men tilmelding er nødvendig.


Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering og nyhedsbreve.

Kommende arrangementer
fra Nordjyske Planlæggere, IDA Nord

28 maj.
Aalborgs byudvikling 1840 – 2005 EKSTRA
  • Aalborg Stadsarkiv, Aalborg
  • mandag d. 28. maj kl. 19:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close