25-05-2018 03:20:43

Borgerinddragelse - en sikker vej til succes

Arrangør: IDA Miljø

Når udfordringerne vokser og projekterne for alvor har betydning for borgernes hverdag, skal myndigheder og deres rådgivere tænke på borgerne, før de tænker på tekniske løsninger.

I Danmark har vi en lang tradition for høringer og afstemninger, og vi skal hele tiden bygge videre på vores erfaringer og stræbe efter at løfte vores arbejde med inddragelse og involvering.

Det er dagens tema – med eksempler fra igangværende projekter skal vi høre om erfaringer, og for at leve op til overskriftens intentioner er der afsat god tid til deltagelse og diskussioner blandt deltagerne.

Program

09.30 Registrering og morgenkaffe

10.00 Velkommen v/Lars Kaalund, formand for IDA Miljø

10.10 Hvorfor borgerinddragelse? Birgitte Hofmann, AAU CPH & Anja Wejs, NIRAS

10.50 ditRegnvand. Borgerne i klimatilpasning v/Dan Gabriel, Haveselskabet

11.30 Frederiksgade, det blå-grønne kulturstrøg i Aarhus – et bredt offentlig-privat innovationsprojekt v/Carsten Fjorback, COWI

12.15 Frokost

13.15 Medborgerskab i Aarhus v/Tine Holm Mathiasen, Aarhus Kommune

13.45 Kloakrenovering, klimatilpasning, erhvervsudvikling og borgerinvolvering v/Inge Halkjær Jensen, Aarhus Vand

14.30 Din erfaring – din mening –din chance for at blive hørt. Der lægges op til drøftelse af emnerne v/Jacob Dahl, Orbicon: Erfaringer med tidlig borgerinvolvering, Information contra involvering. Hvor meget kan man forvente at borgerne kan/vil spille ind med?, Hvordan får man borgerne som medspillere?

15.30 Afrunding

Kommende arrangementer
fra IDA Miljø

28 maj.
Ny vejledning for miljøvurdering af planer og programmer
  • NIRAS, Aarhus C
  • mandag d. 28. maj kl. 15:00
6 jun.
Introduktion til QGIS
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 06. juni kl. 17:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close